PROSYS

I forskningscenteret “Process and Systems Engineering Centre” (PROSYS), er det vores mål at udvikle og validere de nyeste CAPE/PSE metoder og værktøjer, såvel som teknologier til fremtidens kemiske og biobaserede produktionsprocesser.

Om os

Hos PROSYS udfører vi grundforskning og mere anvendt forskning for at udvikle både ’computer aided’ værktøjer og eksperimentelle metoder, der giver os mulighed for at opnå vores mål, som er at anvende vores forskning og nye værktøjer (f. eks. til processimulering og optimering) i praksis, til udvikling af nye og mere effektive produktionsprocesser. Det er vigtigt for os at arbejde tæt sammen med industrien, og mange af vores forskningsprojekter bygger på tæt samarbejde med én eller flere industrielle partnere.

Vi udvikler ’Computer Aided’ værktøjer til:
  • Kemisk og biokemisk produkt-proces modellering/simulering
  • Syntese
  • Design
  • Analyse og regulering/drift inden for den kemiske, petrokemiske, farmaceutiske, agrokemiske, fødevarer og biokemiske industri

Vores forskning

Vores forskningsarbejde udføres i mikro-, laboratorie-, stor- og fuldskala og har sit fokus på biokatalyse og fermenteringsprocesser. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med petrokemiske, farmaceutiske og biokemiske virksomheder og kan opdeles i to områder:

  • Process Systems Engineering (PSE)
    fokuserer på udviklingen af ’Computer aided’ værktøjer, dvs modelbaserede redskaber og metoder til at løse komplekse problemer i (bio)kemiske produkter og processer

  • Process Intensification and Integration (PII)
    forskningsaktiviteter hvor intensiverede/integrerede processer bidrager til mere ressourceeffektive processer og produktionskoncepter

 

Vores historie

Vores foskningscenter blev til i juni 2014 som et resultat af sammenlægningen af de to forskningscentre Computer Aided Process Engineering Center (CAPEC) og Center for Process Engineering and Technology (PROCESS).

Kontakt

Vi er altid interesseret i at tale om mulige forskningssamarbejder, så du er velkommen til at kontakte Centerleder, Professor Krist Gernaey.

PBM Conference 2018

PROSYS invites you to 6th International Conference on Population Balance Modelling on 7-9 May in Ghent, Belgium.


Download the first call here for all the necessary information or visit our website.


Seyed Soheil Mansouri, Assistant Professor at PROSYS will give a talk about "Process systems engineering for efficiently achieving circular economy".


The event will take place on 7 June.


Read more about the event here.BIOPRO

BIOPRO World Talent Campus samler hvert år talenter fra hele verden til at konkurrere på tværs af discipliner. Læs mere her (på engelsk).
    
Registering er lukket.


Kontakt

Krist V. Gernaey
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 29 70