Rikke Bagger Jørgensen

Rikke Bagger Jørgensen

Seniorforsker

DTU KEMITEKNIK
Institut for Kemiteknik

ECO

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 309

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
DTU nyheder
Loading

Profil

Min forskning retter sig primært mod effekter på primær-produktionen, der skyldes det hastigt ændrede klima. Det undersøges i hvilket omfang genetiske ressourcer kan anvendes til at sikre den fremtidige produktions kvantitet og kvalitet hos udvalgte landbrugsafgrøder, og livscyklusanalyse anvendes som et redskab til at belyse den fremtidige produktions miljømæssige bæredygtighed. Associationer mellem vigtige dyrkningsegenskaber (fx udbytte, biomasse, kvalitet) og DNA-markører/gener kortlægges, og genotyper egnet til dyrkning under abiotisk og biotisk stress identificeres. Desuden analyseres etiske problemstillinger i den globale fødevareproduktion, fx de dilemmaer som anvendelsen af bioenergi og genetisk modificerede planter kan medføre.