Fleksibel Master

Fleksibel Master på Institut for Kemiteknik.

Inden for Institut for Kemitekniks undervisnings- og forskningsområder kan der tilrettelægges deltidsuddannelser, der hører ind under DTU-ordningen for fleksibel master. En fleksibel master har et hovedemne, hvori ansøgeren ønsker en formaliseret og dokumenteret uddannelse på kandidatniveau. Hovedemnet er relativt snævert defineret. Individuelle studieforløb kan have hovedemner, der er relateret til en af de kandidatuddannelser, instituttet står for.

Den fleksible masteruddannelse er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der niveaumæssigt svarer til en kandidatuddannelse. Den fleksible masteruddannelse er rettet mod personer med mindst to års erhvervserfaring efter en adgangsgivende uddannelse, hvor både uddannelse og erhvervserfaring skal være relevante i forhold til masteruddannelsens hovedemne. Uddannelsen tilrettelægges, så uddannelsen kan følges af personer med fuldtidsarbejde. Som for DTUs øvrige erhvervsrettede deltidsmasteruddannelser opkræves der deltagerbetaling. 

Ansøgning om en fleksibel master skal indsendes til DTU Efteruddannelse, der også kan kontaktes, hvis der ønskes yderligere oplysninger om fleksibel masterordningen. Som en del af ansøgningsproceduren vil DTU Efteruddannelse i samarbejde med instituttet tildele en faglig vejleder. 

Oplysning om priser, ansøgningsprocedure og gældende regler i øvrigt for den fleksible master kan findes på DTUs websider om masteruddannelser.

DTU Efteruddannelse

Telefon: 45 25 45 25

Mail: efteruddannelse@dtu.dk

Du kan få mere information på:
DTU Efteruddannelses hjemmeside