Ph.d.-studium

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der kvalificerer den ph.d.-studerende til  at varetage selvstændige forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver på internationalt niveau.

DTU Kemitekniks forskning er på et højt internationalt niveau, og vi har stærke kompetencer inden for både grundforskning og anvendt forskning. Hvis du ønsker at blive ph.d. studerende på instituttet, bør du kontakte et medlem af faculty inden for dit interesseområde. 

Du kan læse mere om vores spændende forskning under fanebladet Forskning lige herover. Her vil du også blive guidet videre til vores forskningscentre, der beskriver deres igangværende aktiviteter på engelsk.