CAPEC-PROCESS

I forskningscenteret CAPEC-PROCESS, er det vores mål at udvikle og validere de nyeste CAPE/PSE metoder og redskaber, såvel som teknologier til fremtidens kemiske og biobaserede processer.

 

Om os

Hos CAPEC-PROCESS udfører vi grundforskning og mere anvendt forskning for at udvikle både ’computer aided tools’ og eksperimentelle metoder, der giver os mulighed for at opnå vores mål, som er at anvende vores forskning, nye redskaber og udvikling i praksis. Det er vigtigt for os at arbejde tæt sammen med industrien og mange af vores forskningsprojekter bygger på tæt samarbejde med én eller flere industrielle partnere.

Vi udvikler Computer Aided Systems til:

  • Kemisk og biokemisk produkt-proces modellering/simulering
  • Syntese
  • Design
  • Analyse og kontrol/drift inden for den kemiske, petrokemiske, farmaceutiske, agrokemiske, fødevarer og biokemiske industri

 

Vores forskning

Vores forskningsarbejde udføres i mikro-, laboratorie-, stor- og fuldskala og har sit fokus på biokatalyse og fermenteringsprocesser. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med pertrokemiske, farmaceutiske og biokemiske virksomheder og kan opdeles i to områder:

  • Process Systems Engineering (PSE)
    fokuserer på udviklingen af modelbaserede redskaber og metoder til at løse komplekse problemer i (bio)kemiske produkter og processer

  • Process Intensification and Integration (PII)
    forskningsaktiviteter hvor intensiverede/integrerede processer bidrager til mere ressourceeffektive processer og produktionskoncepter

  

Vores historie

Vores foskningscenter blev til i juni 2014 som et resultat af sammenlægningen af de to forskningscentre Computer Aided Process Engineering Center (CAPEC) og Process Engineering and Technology (PROCESS).

 

Kontakt os

Vi er altid interesserede i at diskutere nye muligheder for fremtidige forskningssamarbejder. Du er altid velkommen til at kontakte centerleder, Krist Gernaey.

Kontakt

Krist Gernaey
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 29 70