Studienævn

Studienævnet har ansvar for instituttets kurser, herunder indhold, afholdelse og eksamen - samt evaluering af undervisningen.

Studienævnet består af valgte repræsentanter fra det videnskabelige personale heri undervisere samt studerende og formanden vælges blandt det videnskabelige personale.Studienævnet består af: 

Ledelse

Formand, Professor Anker Degn Jensen
Næstformand, Rune Lundbeck Andersen
Studienævnssekretær, Anne Helene Juul

 

Faculty

Studieleder for Kemisk og Biokemisk Teknologi (kandidat), Lektor Stig Wedel.
Studieleder for Anvendt Kemi, Professor Georgios Kontogeorgis.

 

Suppleanter for faculty

Studieleder for Kemiteknik og International Business, Ingeniørdocent Karsten Clement.
Studieleder for Olie og Gasteknologi, Lektor Alexander Shapiro.  
Studieleder for Kemi - og Bioteknik, Lektor Ulrich Krühne.

Studerende

Anne-Marie Demuth Jørgensen
Henrik Sander Marke
Jens Glibstrup
Camilla Maria Kjeldbjerg
Kim Laczek
Kasper Israelsen

Formand

Anker Degn Jensen
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 41

Studienævnssekretær

Anne Helene Juul
Kontorfuldmægtig
DTU Kemiteknik
45 25 28 36