Forskning

DTU Kemiteknik er solidt funderet på teknologiske grundfag og ingeniørvidenskabelige discipliner.

Vores forskning favner bredt inden for separationsprocesser, reaktionsteknik, kraft - og procesregulering, proces - og  anlægsdesign, enhedsoperationer, forbrænding og højtemperaturprocesser, fluid mekanik og anvendt termodynamik.

Vi arbejder i tæt samarbejde med industrien for at opnå forskningsresultater, der er anvendelige i og til gavn for samfundet. I instituttets forskningscentre forsker vi bredt inden for bioteknologi og kemiteknik med forsøg i laboratorier, pilot anlæg og i stor-skala.

Vores hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

Læs mere om vores aktiviteter ved at besøge vores fem forskningscentre og to tværgående institutenheder :

Vi forsker i...

  • Polymerer

  • Heterogen katalyse

  • Enzymer

  • Bioprocesteknologi og industriel fermentering

  • Forbrænding og højtemperaturprocesser

  • Emission kontrol

  • Olie - og gasteknologi

  • Produktdesign og computerbaseret procesdesign

  • Energi og miljø

  • Coatings

Kontakt

Kim Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45