Instituttets medarbejdere til Research Day 2019. Foto: Christian Ove Carlsson.

Om os

På Institut for Kemiteknik er vores hovedformål at løse nutidens industrielle udfordringer og skabe værdi igennem uddannelse, forskning og innovation.

Mission

På DTU Kemiteknik er det vores mission at udvikle og anvende viden, metoder, teknologi og bæredygtige løsninger inden for:

  • Kemisk og biokemisk procesteknologi
  • Design af kemitekniske og bioteknologiske produkter og processer
  • Energi og miljø

Vision

Det er vores vision at:

  • Være anerkendt som et internationalt ledende institut for kemiteknik.
  • Være en attraktiv samarbejdspartner for universiteter og relevant industri.
  • Medvirke til at bevare, udvikle og tiltrække vidensbaserede danske arbejdspladser.
  • Støtte udviklingen af bæredygtige løsninger i den kemiske, bioteknologiske, fødevareteknologiske, farmaceutiske og energiteknologiske industri gennem forskning og forskningsbaseret rådgivning.
  • Være en attraktiv arbejdsplads for ambitiøse medarbejdere, der brænder for kemiteknik.

 

 

Antal studerende

Antal ph.d. studerende

Anmeldelse af opfindelser 2020

Videnskabelige artikler