Photo: Thorkild Christensen

Erhvervssamarbejde

DTU Kemiteknik har et nært og gensidigt forpligtende samarbejde med store dele af dansk erhvervsliv, med forskningsbaserede internationale virksomheder inden for kemi, bioteknologi, pharma, fødevarer og energi og med anerkendte universiteter over hele kloden.

Samarbejdet med erhvervslivet inkluderer blandt andet virksomhedskonsortier der følger vores forskning på det generelle plan, konkrete projekter, samt store strategiske samarbejder over mange år. Samarbejdet dækker oftest forsknings- og udviklingsprojekter der omfatter både teoretisk arbejde og eksperimenter, der kan spænde fra små laboratoriesystemer, over pilotanlæg til implementering af resultater i fuld industriel skala. Samarbejdet kan også omfatte efteruddannelseskurser rettet mod flere virksomheder eller udviklet specifikt til en enkelt virksomhed.

Flere af instituttets forskningscentre har et virksomhedskonsortium tilknyttet deres særlige område, og overordnet har instituttet et tværgående konsortium under navnet KT Consortium. Du er meget velkommen til at kontakte institiutdirektør og centerledere for at høre mere om mulighederne for at samarbejde.

Kontakt

Kim Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45