vitin in orested

Visit in Orested

Studenterorganisationen KTStudents

Vores studenterforening ‘KT Students’ repræsenterer de studerende på instituttet. Foreningens mål er at gøre studiemiljøet stadigt bedre gennem sociale og professionelle aktiviteter.

Virksomhedspræsentationer

Virksomheder inden for det kemiske og biokemiske område inviteres til at give præsentationer omkring deres organisation og daglige arbejde som kemiingeniør. Virksomhedspræsentationerne giver dig en bedre forståelse for jobbet, mulighed for networking og kan være en vej til samarbejdsprojekter, praktik eller studiejob.

Virksomhedsbesøg

Med KTStudents får du mulighed for at komme ud og besøge virksomheder der opererer inden for det kemiske og biokemiske felt. Besøgene til de store produktionsanlæg giver dig et indblik i storskalaindustrien og arbejdsmiljøet omkring.

Sociale arrangementer

Gennem sociale arrangementer får du mulighed for at møde andre studerende på instituttet. Disse arrangementer styrker især netværket mellem internationale og danske studerende.


Bro mellem instituttet og de studerende

Udover at vise hvad en karriere inden kemiteknik indebærer, er det også KTStudents’ mål at støtte den akademiske udvikling ved at bygge en bro mellem instituttet og de studerende. Derudover er målet at præsentere de studerende for den forskning der foregår på DTU Kemiteknik og i forskningscentrene, samt at give inspiration til BSc, MSc eller p.hd.-projekter.

KTStudents’ bestyrelse består af følgende medlemmer:

 • Formand: Alice Hsi Tsao
 • Viceformand: Helena Mai Bæk Thøgersen
 • Socialformand: Oskar Bek Jørgensen
 • AIChE: Pouya Ghasemian Sorboni 
 • Alumni: Anna Esther Hende Stærmose
 • Firma begivenhed: Helena Mai Bæk Thøgersen, Deepak Yadav
 • Rekruttering: Pouya Ghasemian Sorboni, Anna Esther Hende Stærmose
 • Sociale medier: Alice Hsi Tsao, Simon Grosen Knudsen
 • Ph.d.: Alice Hsi Tsao
 • ISN: Helena Mai Bæk Thøgersen
 • Finansiering: Anna Esther Hende Stærmose and Simon Grosen Knudsen
 • Sekretær: Anna Esther Hende Stærmose
Læs mere om KTStudents aktiviteter og kommende social arrangementer på KTStudents Facebook Gruppe.

KTStudents Formand

Hsi Tsao
stud