Honours Programme

Honours Programme er et eliteforløb under Kemisk og Biokemisk Teknologi. Denne undervisning tilbydes til særligt kvalificerede studerende og har et krævende og ambitiøst forløb.

Under Honours Programme kan der vælges et særligt erhvervsorienteret forløb, Honours Programme Industrial Track. Dette forløb er nært knyttet til udvalgte samarbejdsvirksomheder og er nærmere beskrevet i brochuren.

For mere information download vores brochure (på engelsk).
Honours Programmes eksisterer på samtlige DTU’s kandidatretninger. Det er eliteuddannelser, hvor studerende tilbydes særligt udfordrende studieforløb.


Kontakt

Kim Allan Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45

Studielederen

Stig Wedel
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 29 48