Technician, Ann Marie Andersson working on the 600 litre transparent reactor. The reactor is used for studying liquid-liquid mixing processes, aeration for simulation of aerobic fermentation processes and demonstration of CIP equipment.  Photo: Thorkild Christensen.

Hygiejne i farmaceutiske procesanlæg

1 dags kursus


 
Sted:

DTU Kemiteknik, bygning 228A, Lyngby

Deltagere:

Medarbejdere i farma-/fødevareindustrien med behov for et teknologisk/kemiteknisk brush-up omkring proceshygiejne.

Formål:

I teori og praksis at diskutere og gennembearbejde problemstillinger, som er af betydning for de hygiejniske forhold på farmaceutiske og fødevaretekniske procesanlæg. Der fokuseres på procestekniske aspekter, design og komponenter, og der repeteres værktøjer til hjælp ved analyse af hygiejnesituationen på egne anlæg.

Pris:

4000 kr. Vi forbeholder os ret til at aflyse ved mindre end 10 deltagere.

Kursusform:

Kombineret tavleundervisning, løsning af opgaver i grupper, øvelsesopgaver i pilot plant og præsentationer. Demonstrationer. Kurset vil blive afholdt på engelsk, hvis der er ikke-dansktalende deltagere.

Varighed:

8.30 – 17

Indhold:

8.30: Principper for hygiejnisk design. EHEDG-reglerne.
9.00: Valg af komponenter. CIP-komponenter. Eksempler på gode/dårlige løsninger
10.00: Materialevalg. Overfladeruhed. Certifikater.
10.15: Konstruktionsdetaljer. Placering af komponenter – opgaver i hold. PAUSE
11.00: Design-dokumentation: Kravspecifikation, PI-diagrammer, 3D-tegninger,
svejsedokumentation
11.30: Detektion af rengøringskvalitet.
12.00: Eksempler på fejl.
12.30: Frokost
13.30: Lab.øvelse: Analyse af hygiejnisk design af pilot procesanlæg
14.30: Præsentation af resultater. PAUSE
15.30: Demonstrationer
16.00: Eksempler på proces-design af hygiejniske anlæg: PW/WFI-anlæg, trykluft,
rendamp.
16.30: Afsluttende diskussioner, evaluering.

Contact

Steen Larsen
Chefkonsulent
DTU Chemical Engineering
+45 45 25 28 04

Contact

Anne Helene Juul
Education Coordinator
DTU Chemical Engineering
+45 45 25 28 36