AT CERE. Foto: Thorkild Christensen

Forskningsområder

AT CERE’s forskningsaktiviteter fokuserer på anvendt termodynamik, matematiske modeller og eksperimentel- og modelleringsaktiviteter relateret til Enhanced Oil Recovery (EOR) og andre anvendelsesområder inden for råolie.

Både grundforskning og anvendt forskning bliver udført. Mange af de anvendte problemer er inspireret af eller baseret på input fra CERE’s industrielle konsortium.

Flere af de nævnte forskningsområder er forbundet, og ofte kombineret, med andre områder for at arbejde med bredere problemer inden for kemisk og biokemisk ingeniørarbejde f.eks. CO2 -opsamling og -lagring, samt diverse emner inden for energiressourcer.

Kontakt

Georgios Kontogeorgis
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 59