Foto: Klaus Holsting

Forskningsområder

Til indsamling og bevarelse af viden, samt overførelse af viden til industriel anvendelse, benyttes primært eksperimentelt verificerede matematiske modeller for gasfasereaktioner, gas-faststof og katalytiske reaktioner, fast-fasetransformationer etc. Modellerne er typisk udviklet og verificeret gennem eksperimenter i flere skalaer, for eksempel fra små laboratoriereaktorer til pilotskala og til sidst fuldskala i samarbejde med industrielle partnere. Observationer fra fuldskalaforsøg giver ofte vigtig inspiration til nye laboratorieforsøg.

I bjælken til venstre finder du et udsnit af vores mange eksperimentelle forsøgopstillinger. Her kan du læse mere om vores arbejde med katalyse, uorganisk kemi i højtemperaturprocesser, forbrænding og røggasrensning, diagnostik, forgasning, forbehandling af biomasse, maling og lægemidler.

 

 


Kontakt

Kim Allan Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45