Dr.techn. Anne Ladegaard Skov, DTU Chemical Engineering

Anne Ladegaard Skov fra DTU Kemiteknik er blandt tre fremragende forskere, der i det forløbne år har opnået anerkendelse for at have bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Ved DTU´s Årsfest 2017 modtog hun den officielle tildeling af den klassiske doktorgrad (Dr.techn.) for afhandlingen: ’Silicone-based Dielectric Elastomers’. Her kan du høre, hvordan den ene af hendes to opponenter: Andreas Köllnberger, der er Global Segment Development Engineering Silicones hos Wacker Chemie i Tyskland, vurderer hendes forskning og resultater.

Silicone-based Dielectric Elastomers

Dr. Tech Defence by Anne Ladegaard Skov

Dr Technices

Silicone-based Dielectric Elastomers

Doktorgraden i teknisk videnskab, dr.techn., er den højeste danske akademiske udmærkelse inden for ingeniør- og teknisk-naturvidenskabelig videnskab. Professor Anne Ladegaard Skov forsvarede  i 2017 sin doktorafhandling, hvori hun samler op på fem års forskning (læs artiklen her). Hun er den syvende kvinde, som modtager doktorgraden i teknisk videnskab, doctor technices, ved DTU (læs artiklen her). Læs abstrakt på dansk nedenfor.

Abstrakt

Effektiv omdannelse af energi fra en form til en anden (transduktion) er et vigtigt emne i vores dagligdag, og det er en nødvendighed for at bevæge os væk fra det olie-baserede samfund. Dielektriske elastomerer har stort potentiale som bløde transducere, da de eksempelvist er fleksible og lette af vægt blandt mange favorable egenskaber. Deres transduktions-egenskaber beror på direkte omdannelse af elektrisk energi til mekanisk energi eller omvendt uden noget behov for gearing (såkaldt compliance) og samtidigt intet stand-by forbrug. Dette skulle rent principielt tillade en mere effektiv udnyttelse af energi, hvilket er et vigtigt emne i vores nuværende samfund, hvor energieffektive løsninger er kraftigt efterspurgte. De ovenstående egenskaber giver desuden mulighed for en bred vifte af produkter med mange forskellige egenskaber, såsom øjeimplantater, kunstig hud, bløde robotter og gigantiske anlæg, der høster bølgeenergi. Alle disse produkter, enten fuldt ud kommercialiserede eller på demo-niveau, benytter sig af den naturlige blødhed og "compliance" af dielektriske elastomerer transducere.

Emnet for denne afhandling er optimering af egenskaberne for silikone-baserede dielektriske elastomerer med specielt fokus på en designguide rettet mod elektriske, mekaniske og elektromekaniske pålidelige elastomerer. Strategier for forbedrede egenskaber af dielektriske elastomer er ofte foreslået og undersøgt, men det er sjældent, at der forekommer diskussioner i forbindelse med den mekaniske integritet og dermed produktpålidelighed. Fokus her er på pålidelighed af dielektriske elastomerformuleringer, og hvordan dette kan opnås.

Denne afhandling præsenterer metoder og resultater af analyser opnået og foretaget i det tværdisciplinære samarbejdsprojekt vedrørende dielektriske elastomerer finansielt støttet af Innovationsfonden Danmark (på daværende tidspunkt Højteknologifonden), hvor forfatteren var arbejdsgruppeleder på arbejdspakken vedrørende materialer. Hovedbidragere til det underliggende eksperimentelle arbejde er udviklingsingeniører hos Danfoss PolyPower, kolleger fra Dansk Polymer Center, Institut for Kemiteknik, DTU, foruden 7 PhD studerende og 5 postdocs, der har udført diverse projekter under det overordnede projekt. Internationale samarbejdsparter har også bidraget undervejs. Studierne, hvorpå afhandlingen er baseret, er blevet udført over en periode på ca 5 år, og 10 udvalgte artikler, der beskriver hovedresultaterne, er inkluderet som bilag. Disse artikler er udvalgt til at repræsentere de væsentlige resultater. De fleste tekniske aspekter diskuteret i denne afhandling stammer fra disse artikler. Andre relaterede referencer af forfatteren er udeladt i bilag for at holde afhandlingen relativ kort og præcis. Igennem afhandlingen er artiklerne i bilag refereret til som A1-A10. I alle disse artikler var forfatteren hovedforfatter. Andre dielektrisk-elastomer-relevante publikationer af forfatteren - hvad enten hovedforfatter eller bidrager- refereres til som A11-A51. Kapitlerne 1 til 5 i denne afhandling præsenterer en sammenhængende opsummering af de inkluderede artikler i en relativ populærvidenskabelig form, hvor der fokuseres på det overordnede objektiv og på flowet af analyserne. Kapitel 6 indeholder en konklusion, og kapitel 7 benyttes til en perspektivering.

Bed om et eksemplar af doktorafhandling her.

 

Dr.techn.-grader tildelt på DTU

Kontakt

Anne Ladegaard Skov
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 25