MUDP-MDI

(Substitution af MDI i PUR-baserede gulvmalinger)

Baggrund 

Esbjerg Farve- og lakfabrik ønsker at finde et alternativ til MDI (methylendiphenyldiisocyanat) i polyurethan-baseret (PUR-baseret) gulvmaling. MDI er essentielt for at sikre at gulvmalingen hærder. MDI er uønsket i produktet grundet stoffets miljø- og sundhedsprofil, som kræver brug af personlige værnemidler ved påføring og giver anledning til restriktioner i forhold til privates brug af produktet. Desuden forventes det, at disse krav og restriktioner vil blive strammet i den nærmeste fremtid.

Projektet

Esbjerg Farve-og lakfabrik vil derfor i samarbejde med Kemi i Kredsløb arbejde på en fuldstændig substitution af MDI. Løsningen forventes at give et betydeligt bedre produkt både på miljø- og sundhedsmæssige parameter uden at føre til forringelser af produktets tekniske egenskaber. 

Financieret under Miljøstyrelsens MUDP-projekter igennem Kemi i Kredsløbs (KiKs) Advisory Board og Miljøstyrelsen. Deltagere i projektet er DTU Kemiteknik (Anders E. Daugaard) Esbjerg Farve-og lakfabrik, Teknologisk institut (DTI), DHI.

Projektet løber fra 2016-2017.

Kontakt

Anders Egede Daugaard
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 68 15