CAPEC-PROCESS. Foto: Thorkild Christensen

Forskningsområder

Vores forskningsarbejde udføres i mikro-, laboratorie-, stor- og fuldskala og har sit fokus på biokatalyse og fermenteringsprocesser. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med pertrokemiske, farmaceutiske og biokemiske virksomheder og kan opdeles i to områder:

  • Process Systems Engineering (PSE) 
    fokuserer på udviklingen af modelbaserede redskaber og metoder til at løse komplekse problemer i (bio)kemiske produkter og processer

  • Process Intensification and Integration (PII) 
    forskningsaktiviteter hvor intensiverede/integrerede processer bidrager til mere ressourceeffektive processer og produktionskoncepter

Research vision

Vores forskningsområder dækker over:

  • Process Systems Engineering (PSE)

  • Process Intensification and Integration (PII)

Kontakt

Krist V. Gernaey
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 29 70