Foto: Christian Ove Carlsson

Ph.d.-interview: Større produktivitet og sikkerhed på oliefelter gennem modeller

tirsdag 26 mar 19
|
De mange ph.d.-studerende på DTU Kemiteknik er med til at skabe et alsidigt forskningsmiljø. I denne måned har vi interviewet Diana Carolina Figueroa Murcia omkring hendes projekt ”HP/HT Reservoir fluids with focus on scaling and thermodynamic modeling”.

I denne udgave kan du læse om et ph.d.-projekt af Diana Carolina Figueroa Murcia, som var én af de mange ph.d.-studerende, som dimitterede på DTU Kemiteknik sidste år.

Hvad er essensen af din ph.d.?
Målet med projektet var at undersøge opløseligheden af tungt opløselige mineraler med tendens til udfældning, specifikt zinksulfid (ZnS), jernsulfid (FeS) og blysulfid (PbS), under lignende betingelser som forekommer i oliereservoirer med højt tryk og høj temperatur. Jeg designede og byggede to eksperimentelle apparater i laboratorieskala og udviklede også en pålidelig eksperimentel metode til at måle opløseligheden af tungt opløselige mineraler. De undersøgte sulfider er nemlig særligt følsomme for ilt og har meget lave opløselighedsværdier, hvilket gjorde eksperimenterne udfordrende. Efterfølgende blev de eksperimentelle værdier brugt til at justere parametrene i den såkaldte ”Extended UNIQUAC”-model for at forudsige opløseligheden af sulfiderne ved hjælp af termodynamiske udregninger.

"Dannelsen af mineraludfældning i et oliereservoir er en reel trussel, idet disse mineraler reducerer produktiviteten af oliefeltet ved at blokere produktionsrøret og dermed også sikkerheden. Derfor er forudsigelser omkring dannelsen af mineraludfældning i et oliereservoir et vigtigt redskab"

Hvad fandt du ud af?
Jeg udviklede en metode til præcise målinger af sulfidernes opløselighed. Adskillige ulemper ved tidligere publicerede metoder blev påvist i dette studium, såsom antagelsen om iltfri betingelser eller konstant temperatur under eksperimenterne – sidstnævnte sågar ved filtrering af prøverne. Under modelleringen fandt jeg ud af, at sulfidernes kemi i vandig opløsning ikke er så ligetil som ellers antaget, især ved forhøjede temperaturer. For at opnå gode resultater med ligevægtsmodellen, er man nødt til at inkludere kompleksdannelse.

Hvad kan din forskning komme til at betyde for samfundet?
Dannelsen af mineraludfældning i et oliereservoir er en reel trussel, idet disse mineraler reducerer produktiviteten af oliefeltet ved at blokere produktionsrøret og dermed også sikkerheden. Derfor er forudsigelser omkring dannelsen af mineraludfældning i et oliereservoir et vigtigt redskab. De termodynamiske modeller afhænger af eksperimentelle data, og derfor er det yderst vigtigt at indsamle pålidelige data for at opnå solide fundamenter for disse modeller. I dette projekt fokuserede vi på at indsamle pålidelige data omkring sulfiderne (ZnS, PbS og FeS), eftersom litteraturen omkring disse er mangelfuld og til tider decideret dårlig.

Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling hos DTU Kemiteknik?
Jeg er passioneret omkring videnskab, så det var et naturligt valg for mig at søge en ph.d.-stilling. Da jeg stødte på denne mulighed hos DTU Kemiteknik, kunne jeg se mig selv i denne rolle. Jeg var på udkig efter et ph.d. projekt, som gav mig muligheden for at udforske, designe og arbejde i et laboratorium.

Hvad bringer fremtiden for dig?
Resultaterne fra mit ph.d.-projekt gav nye indsigter omkring metalsulfiders opløselighed, men samtidig dukkede nye spørgsmål op. I øjeblikket arbejder jeg som postdoc hos AT-CERE, og jeg undersøger fortsat opløselighederne af mineraler med tendens til udfældning. Det nye projekt gør os i stand til at udvide vores viden om disse mineraler ved at undersøge opløseligheden af jernkarbonat (FeCO3).

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.