Ph.d.-interview: Undervandsfabrikker tilbyder mere effektiv og sikker udnyttelse af ressourcer

onsdag 26 jun 19
|
af Emil Fosgaard Lund

Kontakt

Forud for den kommende sommerferie forsvarede en håndfuld ph.d.-studerende deres projekter. Én af dem var Francois Kruger, som forsvarede sit projekt kaldet ’Towards the realization of subsea factories: Thermodynamics of petroleum fluids relevant to subsea processing’.

Gennem studieåret afholdes der regelmæssigt ph.d.-forsvar. Vi har interviewet Francois Kruger omkring hans projekt ’Towards the realization of subsea factories: Thermodynamics of petroleum fluids relevant to subsea processing’, som han forsvarede for ganske nyligt.

 

Hvad er essensen af dit ph.d.-projekt?

Mit projekt var sponsoreret af Equinor og relaterede sig direkte til deres undervandsteknologier: Gas-2-PipeTM og Subsea FactoryTM. Disse teknologier sigter efter at flytte produktion fra bemandede, landbaserede fabrikker til ubemandede, undervandsbaserede behandlingsenheder for derved at mindske miljøbelastningen og energiomkostningerne fra disse fabrikker.

 

Min forskning bestod af fire hovedkomponenter: eksperimentel måling, termodynamisk modellering, proces-simulering/design og usikkerhedsanalyse. Måle- og modelleringskomponenterne drejede sig om faseseparation af naturgas og vand med tilsætning af kemikalier såsom glycoler. Procesaspekterne var relaterede til Gas-2-PipeTM- og Subsea FactoryTM-teknologier, som var udviklet af projektsponsoren Equinor. Kvantificeringen af usikkerhed var et gennemgående tema.

 

Hvad fandt du ud af?

Inden for rammerne af de bredere forskningsprojekter hos Equinor var det meget vigtigt at vise, at de nyligt foreslåede teknologier er brugbare. Måling af termodynamisk data er et vigtigt skridt i denne proces. Vi udgav data, som ikke tidligere var tilgængeligt, og viste (på laboratorieskala), at teknologierne er fordelagtige, idet de kræver mindre energi og færre kemiske tilsætningskomponenter. Med forbedrede termodynamiske modeller og usikkerhedsanalyse fremhævede vi potentielle risici i simuleringen af disse processer, og vi forsøgte at kvantificere intervallerne af sikkerhed af vores forudsigelser. For hvis man overvejer at placere en fabrik på havets bund, vil man gerne have en idé omkring de mulige scenarier.

 

 

Hvad kan din forskning komme til at betyde for samfundet?

Mens vedvarende ressourcer spiller en stadig stigende rolle i verdens energiforsyning, må man ikke glemme, at traditionelle, kulstofbaserede brændstofkilder fortsat vil udgøre størstedelen af energikilder i mange år fremover. Selvom den lavthængende frugt er indsamlet med hensyn til forskning af traditionelle energiressourcer, bør vi ikke forsømme forskning (og som følge heraf det forbedrede genbrug af disse) inden for dette område på grund af opfattelsen af kulstofbaserede brændstoffer som ”beskidte”. Forhåbentlig har dette projekt bidraget til en mere effektiv og sikker fremtid omkring udnyttelse af ressourcer, hvor gasudslip og energiforbrug er begrænsede gennem treat-at-source-konceptet.

 

 

Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling hos DTU Kemiteknik?

Da muligheden bød sig for mig, var jeg på udkig efter at flytte til Europa. DTU er bredt kendt som en af de bedste forskningsmiljøer i verden inden for termodynamik, og da jeg allerede havde mødt professor von Solms og professor Kontogeorgis, var det en nem beslutning at tage til Lyngby.

 

 

Hvad bringer fremtiden for dig?

Efter afslutningen på min ph.d. tog jeg en stilling som R&D-ingeniør i destillations-forskningsgruppen hos BASF i Ludwigshafen, Tyskland.


 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.