Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.

Årets ph.d. har vist værdien af at fjerne spærringer i vandløb

mandag 30 nov 20

Kontakt

Ved den årlige ph.d.-reception modtog Kim Birnie-Gauvin fra DTU Aqua prisen for årets ph.d.-afhandling. Samtidig blev seks andre ph.d.-kandidater og årets ph.d.-vejleder hædret. 

339 kandidater har inden for det seneste år forsvaret deres ph.d.-afhandling på DTU, og de blev fejret 27. november, ikke med fysiske håndtryk og klapsalver, men online ved et Zoom-møde med deltagelse af 185 af kandidaterne, deres familie, venner og vejledere. Omkring 30 forskellige nationaliteter i ca. 20 lande havde på den måde mulighed for at være med til fejringen.

Dekan Lars D. Christoffersen ønskede alle tillykke og annoncerede årets prismodtagere.

Årets Ph.d.-afhandling

Modtageren af prisen for Årets Ph.d.-afhandling, Kim Birnie-Gauvin fra DTU Aqua, var på vej til Canada i et fly med en lidt ustabil forbindelse, så hendes tak nåede kun frem pr. e-mail.

Kim Birnie-Gauvin vandt prisen for afhandlingen: ’The unspoken truth about impacted rivers: Consequences and implications of barriers for conservation of freshwater fish’, som fokuserer på, hvordan spærringer i vandløb forhindrer eller vanskeliggør ferskvandsfisks naturlige og livsnødvendige vandring til og fra gydeområderne. Over hele verden er vandløb og søer udsat for kraftige miljøpåvirkninger, og bestandene af vandrende fisk er gået meget tilbage. Resultaterne af Kim Birnie-Gauvins forskning kan derfor få stor betydning for beskyttelsen og forvaltningen af økosystemerne.

I sin tale beskrev Lars D. Christoffersen Kim Birnie-Gauvin som en usædvanlig produktiv, intelligent og dygtig biolog. Selv om hun kun er i starten af sin forskerkarriere, har hun allerede udgivet 30 videnskabelige artikler, hvor normen typisk er 3-4 artikler. Hun er den ledende forfatter på 20 af artiklerne, som alle er udgivet i velansete tidsskrifter. Kim Birnie-Gauvin har også undervist på flere kurser og sætter en ære i at formidle sine resultater til en bredere offentlighed.

Siden Kim Birnie-Gauvin afsluttede sit ph.d.-studium, har hun været ansat som postdoc på DTU Aqua. I efteråret modtog hun en Villum International Postdoc-bevilling på 2,49 mio. kr., som skal bruges til at undersøge fiskearternes tilpasningsevne til de stigende vandtemperaturer forårsaget af klimaændringer.

Se ph.d.-afhandlingen 

Årets ph.d.-vejleder

Hvert år kan ph.d.-kandidater indstille deres vejleder til prisen Årets Ph.d.-vejleder. I år gik den til professor Ole Bang, DTU Fotonik, der udvikler laserteknologi, blandt andet til diagnosticering af kræft. De ph.d.-studerende fremhæver hans entusiasme og motivation - både den rent akademiske og den følelsesmæssige, når der er brug for det - som driver hele forskningsgruppen til at yde deres allerbedste. 

Young Researchers Award

Denne pris gives til unge forskere, der har gjort en ekstraordinær indsats, og som har et stort potentiale for videre udvikling. I år blev prisen givet til:

  • Philip Thomas Conradsen Clausen, DTU Fødevareinstituttet, for afhandlingen: ‘Typing and phenotyping based on direct sequencing of samples’.
  • Andreas Eschenbacher, DTU Kemiteknik, for afhandlingen: ’Catalytic deoxygenation of wheat straw fast pyrolysis vapors for production of biofuels with improved properties’.
  • Emil Vosmar Denning, DTU Fotonik, for afhandlingen: ’Quantum photonics in structured environments’.
  • Ida Lauritsen, DTU Biosustain, for afhandlingen: ’Elucidation of gene regulatory mechanisms in aging bacterial colonies and tool development for cell factory optimization’.
  • Jose Juan Almagra Armenteros, DTU Sundhedsteknologi, for afhandlingen: ’The subcellular journey: Predicting the destination of proteins using deep learning’.
  • Teeratorn Kadeethum, Center for Olie og Gas - DTU, for afhandlingen: ‘Numerical modelling of near wellbore flow’. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.