Foto: Christian Ove Carlsson

Ph.d.-interview: Coatings i barske miljøer

tirsdag 03 jul 18
|

Ph.d.-studerende og deres forskning har stor værdi for DTU Kemiteknik. Vi har interviewet Victor Buhl Møller om hans projekt ‘Degradation rates and mechanisms of acid-resistant coatings in copper-leaching tanks’.

De mange ph.d.-studerende på DTU Kemiteknik er en vital del af det videnskabelige liv og fællesskab på instituttet. En af dem er Victor Buhl Møller, som forsvarede sin ph.d.-afhandling ‘Degradation rates and mechanisms of acid-resistant coatings in copper-leaching tanks’ d. 8. februar 2018.

Vi stillede Victor fem spørgsmål om hans forskning:

Hvad er essensen af din ph.d.?

Projektet var centreret omkring beskyttende coating-teknologier til brug i meget barske kemiske miljøer. Vi undersøgte både metoderne og hyppigheden af coating-fejl. På den måde kunne vi udvikle en bedre videnskabelig forståelse af de underlæggende mekanismer i coating-nedbrydning og forudsige, hvor længe en coating ville holde i industrielle betingelser.

Omrørte udludningsreaktorer blev brugt som case-studie til at undersøge holdbarheden af udvalgte coating-løsninger. Kort sagt handler det om den proces, der er involveret i brugen af varm svovlsyre i en omrørt tank til at opløse finkværnede kobbermalm. Det er et unikt miljø, som kombinerer syreeksponering og eroderende partikler, og som er vanskeligt for de fleste materialer at modstå.

Hvad fandt du ud af?

Vi var i stand til at beskrive tre hovedårsager til coating-fejl i udludningsreaktor miljøet: Slid af coatingen, diffusion af kemikalier ind i og igennem coating-filmen og reaktion mellem reaktorens kemikalier og coating materialet.

Vi var i stand til at kvantificere nedbrydningshastigheden af coating-prøverne som følge af slid og kemisk diffusion.

Vi opdagede synergi mellem de tre fejlmekanismer, som forårsagede, at nedbrydningshastigheden blev meget hurtigere, end når blot en enkelt mekanisme var involveret. For eksempel så vi, at slidhastigheden af de forskellige coatinger blev øget med en faktor af to til seks på grund af de kemiske interaktioner med svovlsyre.

"Evnen til at kvantificere nedbrydningshastigheden er interessant for industrien, fordi de kortsigtede eksperimenter kan bruges til at ekstrapolere coatingens ydeevne i det lange løb."
Victor Buhl Møller

Hvad kan din forskning komme til at betyde for samfundet?

Evnen til at kvantificere nedbrydningshastigheden er interessant for industrien, fordi de kortsigtede eksperimenter kan bruges til at ekstrapolere coatingens ydeevne i det lange løb. Det er værdifuldt for coating-industrien, fordi deres produkter skal holde i mange år for at være økonomisk rentable, mens testproceduren for anvendeligheden skal være så kort som muligt for at mindske udgifter af udviklingen. Det gør også, at man kan forudsige coatingens levetid, og derfor kan det bruges som et værktøj til at garantere ydeevnen.

 

Opdagelsen af et synergetisk forhold mellem de forskellige slags nedbrydningsmekanismer giver en bedre forståelse af den forventede coatings ydeevne og kan hjælpe med at reducere den opfattede risiko ved at bruge tynde beskyttende coatings i stedet for dyrt byggemateriale.

 

Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling hos DTU Kemiteknik?

Efter jeg færdiggjorde mit speciale (om samme emne), var der så mange ubesvarede spørgsmål, og da jeg fik muligheden for at arbejde videre med emnet, dybdegående i tre år, var jeg nødt til at takke ja. Jeg har altid været drevet af min nysgerrighed, og en stilling som ph.d.-studerende tilbød muligheden for at tilfredsstille min tørst ved at undersøge og udvide vidensperiferien inden for det specifikke område.

Hvad bringer fremtiden for dig?

Efter nogle måneder som postdoc i Hempel Foundation Coatings Science and Technology Centre, CoaST, har jeg valgt at forfølge en karriere inden for forskning og udvikling hos Hempel A/S og fortsætte mit arbejde med coating teknologier i et industrielt miljø. Jeg er nu klar til at udvikle avancerede teknologier til coating-industrien.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.