Bænk

Biomasse-aske gavner - både som gødning og CO2-lagring

torsdag 26 apr 12
|

Øvrige nøglepersoner

VILLUM FONDEN har netop bevilliget 3,2 millioner kr. til et projekt, der skal undersøge mulighederne for at benytte halm og træflis til både energi- og gødningsproduktion via termisk forgasning. Projektet, der gennemføres af forskere ved DTU Kemiteknik i samarbejde med Bregentved og DONG Energy, skal munde ud i et konkret forslag til, hvordan jordbrugserhvervet kan bidrage til en bæredygtig energiproduktion og samtidig sikre jordens frugtbarhed og dermed fødevareproduktion til gavn for fremtidige generationer.

Det er fundamentalt for jordens økosystemer, at kulstof og næringsstoffer bringes tilbage i kredsløbet, efter man har høstet afgrøderne; men i vores industrialiserede samfund brydes denne cyklus alt for ofte. Stigende efterspørgsel af fødevarer og nu også udnyttelsen af biomasse til energiformål øger denne ubalance. Meget tyder dog på, at man ved at føre askeresterne fra termisk forgasning af biomasse tilbage til jorden kan lagre kulstof og dermed gavne den naturlige cyklus - og samtidig medvirke til at løse en del af CO2-udfordringen.

Biomasseaske er faktisk verdens ældste mineralske gødningsstof, kendt blandt andet fra de frugtbare områder omkring Amazonas, kaldet terra preta; alligevel udnyttes asken kun i ringe grad i moderne landbrug. Dette projekt vil også fokusere på, hvordan man ved at blande asken fra forskellige forgasningsprocesser kan opnå et produkt, der indeholder de nødvendige gødningsstoffer i tilgængelig form, og som samtidig har et acceptabelt lavt indhold af tungmetaller og potentielt uønskede miljøfarlige stoffer (som for eksempel PAH og PCB).

Projektet vil således karakterisere askematerialerne med hensyn til næringsstoffer og forsyning til udvalgte landbrugsafgrøder, og se på indholdet af eventuelle miljøfarlige stoffer, tungmetaller og overskydende kulstof. Det vil undersøge, hvilken gødningseffekt, asken har på kort sigt, analysere askens muligheder for at lagre kulstof i jorden på lang sigt, og sidst, men ikke mindst, udvikle forslag til, hvordan denne viden kan udnyttes i praksis.

Projektet udføres i tæt samarbejde mellem Institut for Kemiteknik ved DTU og Bregentved, med teknisk support fra DONG Energy. Bregentved er en af Europas største jordbrugsvirksomheder, som drives med fokus på bæredygtig og klimavenlig produktion af både fødevarer og energi. Projektet understøtter blandt andet Bregentved CleanTech System. DTU Kemiteknik og DONG Energy har et tæt samarbejde om udvikling af teknologier til termisk omdannelse af biomasse.

VILLUM FONDEN har bevilliget 3,2 mio. kr. over 4 år til projektet, som koordineres af seniorforsker Henrik Hauggaard-Nielsen, DTU Kemiteknik, mail: hnie@kt.dtu.dk; tlf. +4521330785  

bioaske_figur.jpg

 

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.