Ph.d.-interview: Optimering af reaktorydeevne hos industrielle spildevandsanlæg gennem matematisk modellering

fredag 12 okt 18
|

Hos DTU Kemiteknik sætter vi pris på vores ph.d.-studerende og deres forskning. Vi interviewede Hannah Feldman omkring hendes projekt: ”Optimization of energy recovery in an industrial wastewater treatment plant”.

De ph.d.-studerende hos DTU Kemiteknik er værdifulde aktiver. En af dem er Hannah Feldman, som forsvarede sin afhandling for ganske nyligt. Her er hvad hun fortalte os omkring sit projekt.

Hvad er essensen af din ph.d.?
Mit projekt fokuserer på at optimere genanvendelsen af energi på industrielle spildevandsanlæg. Industrielt spildevand, f.eks. fra fermenteringsindustrien, kan indeholde store mængder af organiske forbindelser, som skal fjernes. En bæredygtig behandlingsmetode er at omdanne disse forbindelser til biogas, som derefter kan omdannes til energi. Vi brugte matematiske modeller til at beskrive de biologiske processer, som finder sted i en fuldskala anaerob reaktor, hvor omdannelsen af organiske forbindelser til biogas sker, for derefter at vurdere de forskellige scenarier for at øge ydeevnen af reaktoren.

Hvad fandt du ud af?
Vi evaluerede som sagt forskellige scenarier for at øge ydeevnen af den anaerobe reaktor. Et af resultaterne er, at en sænkning i pH-værdien har en positiv effekt på ydeevneindekset, hvor vi har taget højde for profitten ved energiproduktion samt omkostningerne ved dosering af kemikalierne for pH-kontrol.

Vi modellerede også, hvordan de forskellige bakterier i en anaerob biogasreaktor placerer sig i granulater, og hvorledes udfældningen af mineraler i disse granulater har en effekt på dette. Bakterierne konkurrerer med de udfældede mineraler om plads i granulaterne, og simulationsmodellen, som jeg udviklede, forudsiger et fald i bakterie- og biogasproduktionen over tid ved tilstedeværelsen af et højt mineralindhold i spildevandet.

Hvad kan din forskning komme til at betyde for samfundet?
Der sker et skifte i spildevandssektoren, hvor spildevand opfattes som en ressource til energiproduktion og andre værdifulde produkter. Eksperimenter til at bekræfte dette er dog dyre og tidskrævende. Matematiske modeller kan hjælpe forskere med at planlægge eksperimenter eller gennemføre ændringer direkte i fuldskala. Dette kan forhåbentlig medføre et mere effektivt skifte af spildevandsrensning til ressourcegenanvendelse.

Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling hos DTU Kemiteknik?
Mens jeg tog min kandidat i Holland, skulle jeg have en industriel praktikplads. Jeg havde besluttet mig for at gøre det i Danmark, og jeg kom i kontakt med DTU Kemiteknik. Jeg vidste allerede, at jeg gerne ville tage en ph.d., og jeg nød at være i Danmark. DTU Kemiteknik har en masse spændende forskningsområder, som kombinerer eksperimentelt arbejde med modellering. Alt dette overbeviste mig om at søge en ph.d.-stilling i afdelingen.

Hvad bringer fremtiden for dig?
Efter afslutningen på min ph.d., besluttede jeg at starte i industrien. Jeg er nu ansat som forsker omkring fermentering hos Novozymes. Selvom det ikke længere er spildevand, så fortsætter jeg arbejdet med procesoptimering.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.