Biomatics Technology

Uberørt af menneskehånd: Bedre og sikrere biotech-produktion

fredag 01 dec 17
|
af Morten Andersen
Automatisk og løbende prøvetagning under produktionen skal holde dansk bioteknologi i front. Udstyret og virksomheden bag udspringer af et frugtbart samarbejde mellem virksomheder og universiteter.

Uberørt af menneskehånd kan bioteknologiske virksomheder nu tage prøver fra deres produktion så ofte, de ønsker det.

Det sikrer nyt udstyr udviklet af startup- virksomheden Biomatics Technology. Både virksomhed og produkt er fostret i samarbejdet Biopro, der har en række danske bioteknologiske virksomheder som deltagere sammen med DTU og Københavns Universitet.

"For nylig var vi i kontakt med en udenlandsk virksomhed i fødevarebranchen, som oplyste, at den årligt udtager ca. 12.000 prøver fra sin produktion bare på en enkelt fabrik. Alt sammen sker manuelt i dag."
Christian Lysholm, adm. direktør, Biomatics Technology

”Normalt ville en virksomhed som vores starte med en idé til et produkt og derefter forsøge at overbevise kunderne. Her har vi først lyttet til, hvad de store danske virksomheder på området især savner i hverdagen, og derefter gik vi i gang med at udvikle det,” siger Christian Lysholm, adm. direktør og stifter af Biomatics Technology.

”Gennem Biopro-samarbejdet har vi fået lov at komme ind i det allerhelligste hos virksomhederne. Det er en meget stor styrke, at vores produkt har været testet på virkelige produktionsdata, ikke kun simuleringer.”

Kiksede prøver kan koste dyrt

Gennem de seneste år er mange virksomheder inden for medicin- og fødevareindustri begyndt at lægge om fra batchproduktion til kontinuert produktion. Tanken er at spare tid og ressourcer, når udstyret ikke længere skal stå stille mellem hver batch. Samtidig slipper man for de omfattende procedurer, der skal til for at sikre, at næste batch bliver lige så god som den foregående. Kontinuert produktion forudsætter imidlertid, at man kan overvåge produktionen løbende.

”Fejl er uundgåelige, når man skal tage tusindvis af prøver manuelt. En prøvehane bliver ikke lige kølet helt nok ned, efter at man har dampet den af, eller glasset, som prøven anbringes i, er måske ikke helt rent. Derfor er der et stort behov for automatiseret, aseptisk prøvetagning,” forklarer Christian Lysholm.

Photo: Biomatics Technology

I sig selv er det mange penge værd at eliminere fejl i prøvetagningen. Såvel myndighedskrav som egne høje standarder pålægger de danske bioteknologiske virksomheder at gennemføre omfattende procedurer, hver gang en målt værdi falder uden for det tilladte.

”Det er jo ærgerligt at bruge masser af tid og ressourcer, hvis der i virkeligheden ikke er noget galt med produktionen, men fejlen ligger i prøvetagningen,” siger han.

Analysemoduler kan bygges på

Photo: Biomatics TechnologySamtidig er det et vigtigt salgsargument for Biomatics Technology, at virksomhederne nu kan sætte deres prøvetagning bedre i system. I modsætning til de menneskelige operatører skal udstyret ikke have ekstra betaling om natten eller på helligdage. Virksomheden kan tage lige så mange prøver, som den ønsker, og den kan gøre det med helt faste tidsintervaller. Det gør det lettere at dokumentere, at produktionen lever op til de kvalitetskrav, som myndigheder og certificeringsorganer stiller.

Virksomhedens nye udstyr, Biomatics Sampling System, er senest afprøvet på et pilotanlæg hos Chr. Hansen A/S i Hørsholm.

Biomatics Technology har valgt at bygge udstyret op i moduler. Modul 1 tager prøverne, mens modul 2 er et køleanlæg, hvor prøverne anbringes i prøvekarruseller. Hver prøve er mærket med en stregkode, der sikrer sporbarhed med logning af præcist tidspunkt for prøvetagning, temperaturer m.v. I første omgang er det disse to moduler, som virksomheden markedsfører samlet. Senere ønsker den at bygge flere moduler på.

”Vi vil tilføje moduler, hvor prøverne bliver analyseret ved hjælp af nær-infrarødt lys (NIR, red.) eller andre metoder. Formentlig vil det være individuelt for de forskellige virksomheder, hvilke typer af analyser de vil ønske at bygge på. Her får virksomhederne adgang til løbende information om kerneparametre i produktionen. Det giver helt nye muligheder for at optimere processerne undervejs,” siger Christian Lysholm.

Medicin, fødevarer, biobrændsler

Investerings- og udviklingsselskabet Capnova og de øvrige investorer har tilsammen skudt 12 mio. kr. i Biomatics Technology, som har syv medarbejdere og skal ansætte yderligere folk i de kommende år.

Hidtil har den unge virksomhed kun haft udgifter. Salget af det nye produkt vil hjælpe på regnskabet, men ikke umiddelbart bringe det i plus.

”Det kræver tålmodighed at etablere en virksomhed inden for en højteknologisk branche,” siger Christian Lysholm.

Det er interessant for virksomheden, at de høje kvalitetskrav, som naturligt gælder for produktionen af lægemidler, efterhånden bliver udbredt til andre brancher.

”For nylig var vi i kontakt med en udenlandsk virksomhed i fødevarebranchen, som oplyste, at den årligt udtager ca. 12.000 prøver fra sin produktion bare på en enkelt fabrik. Alt sammen sker manuelt i dag,” fortæller Christian Lysholm.

”Et andet eksempel kunne være produktion af andengenerations biobrændstoffer, hvor man jo også benytter sig af gæring og andre biologiske processer, som med fordel kan overvåges nøje.”

Photo: Biomatics Technology
Biomatics Technologys prøvetagningsudstyr er opbygget i moduler, så kunderne vil kunne tilkøbe flere analyser af de samme udtagne prøver. Foto: Biomatics Technology.

 

Samarbejde skaber vækst

Photo: Biomatics Technology


”En række danske bioteknologiske virksomheder er verdensledende inden for deres felter. Men der har hidtil manglet en underskov af mindre virksomheder, der kunne understøtte dem. Derfor er det en central del af filosofien bag Biopro, at samarbejdet skal resultere i nye, mindre virksomheder, der kan være med til at sikre, at de store danske virksomheder også er verdensledende fremadrettet,” siger professor Krist Gernaey, DTU Kemiteknik. Han koordinerer DTU’s deltagelse i samarbejdet.


”Som forskere er det en stor tilfredsstillelse, at aktiviteterne sker i tæt samarbejde med virksomheder. Vi oplever, at de resultater, vi når frem til, bliver omsat til praksis med det samme.”


Biopro-partnerskabet består af Chr. Hansen, CP Kelco, Ørsted (tidligere Dong Energy), Novo Nordisk, Novozymes og Capnova samt DTU og Københavns Universitet. Innovationsfonden har støttet Biopro med 40 mio. kr. over fire år. Partnerne har selv skudt resten af budgettet på 128 mio. kr. ind.


Samarbejdet blev indledt i 2015


”Dengang talte man ikke helt så meget som i dag om ’Industri 4.0’, men faktisk har netop digitalisering af produktionen hele tiden været en central del af Biopro, så timingen har været rigtig god,” siger Krist Gernaey.


De otte startups ud over Biomatics Technology er FreeSense, AnalyticTrust, FRS Systems, Data Intelligence, BioScavenge, ParticleTech, GermControl samt BioVisio. Tilsammen beskæftiger de foreløbig 40 medarbejdere.


Læs mere om Industri 4.0 i vores tema-artikler.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.