DTU Chemical Engineering. Foto: Thorkild Christensen

Fire nye projekter på DTU Kemiteknik

onsdag 31 maj 17
|
af Frederik Appel Olsen

Det Frie Forskningsråd har besluttet at udstede bevillinger til fire forskningsprojekter fra DTU Kemiteknik. Læs om dem alle her.

Mere end en halv milliard kroner er blevet bevilliget til forskningsprojekter af Det Frie Forskningsråd. Puljen på 633 millioner kroner er blevet fordelt mellem 200 projekter, 100 millioner af hvilke går til 25 forskellige DTU-projekter – fire af disse projekter hører hjemme på DTU Kemiteknik.

Den nyligt udpegede doctor technices Anne Ladegaard Skov fra forskningscentret DPC har modtaget næsten seks millioner kroner til projektet ‘Sustainable Hodrogels for Energy Generation (SUSHY-ENERGY)’. Projektet forsøger at udnytte såkaldte hydrogeler, som vandmænd består af, som dielektriske elastomerer (DE). Ved at imitere vandmændenes mikrostruktur vil hydrogeler blive designet til at modstå den kortsluttende, makroskopiske sammenpresning forårsaget af det elektriske felt, der binder hydrogelerne sammen.

Lektor Anders Egede Daugaard, også fra DPC, har fået en bevilling på 2,5 millioner kroner til projektet ‘Immobilization and stabilization of cytochrome P450 monooxygenases (ISP450)’. Det overordnede formål med projektet er at stabilisere P450 ved hjælp af nye multifunktionelle polymersystemer, der giver nye muligheder for binding af enzymer (immobilisering) og for at kontrollere det miljø, der omgiver enzymet.

Professor Krist Gernaey fra forskningscentret PROSYS er blevet bevilliget 5,5 millioner kroner til projektet ‘Green chemical production using ecological control strategies’. Her vil øko-bioteknologi i blandede mikrobielle kulturer blive udforsket som en alternativ metode til at konvertere lav-værdi-råvarer og affaldsstrømme i høj værdi grønne kemikalier og biobrændstoffer som biobutanol.

Sidst, men ikke mindst, har Nicolas von Solms, lektor fra AT CERE-forskningscentret, fået over 5,5 millioner kroner til projektet ‘Carbon Neutral Energy Production by Hydrate Swapping’. Projektet kan bidrage til at løse to akutte globale problemer: Den fremtidige energiforsyning til en voksende, og i stigende grad energiafhængig, befolkning og truslen om katastrofale klimaforandringer som følge af den globale opvarmning, forårsaget af drivhusgasser. Projektet har til formål at anvende CO2 til udvinding af de enorme naturgasreserver, der er bundne som faste, såkaldte gashydrater i permafrostområder og i verdenshavenes randområder.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.