Kronprinsen og klimaminister så på bæredygtige løsninger

mandag 25 mar 13

Kontakt

Jesper Ahrenfeldt
Seniorforsker
DTU Kemiteknik
Bregentved Gods dannede fredag 22. marts rammen om et tværfagligt samarbejde mellem DTU Kemiteknik, DTU Mekanik, DONG Energy og Bregentved Gods. Dagens emne var stort – hvordan vi sikrer fremtidens energi og fødevarer.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet stod sammen med de deltagende projektpartnere bag arrangementet for bl.a. at sætte fokus på klimavenligt landbrug.

Kort fortalt går det tværfaglige samarbejde ud på at tage livtag med nogle af fremtidens helt store udfordringer. Hvordan sikrer vi energi og fødevarer i fremtiden? Hvordan opretholder vi en frugtbar landbrugsjord? Hvordan kan vi nedbringe udledningen af CO2? Nogle af svarene og løsningerne kan findes i forskning fra DTU og godt landmandskab – samt naturligvis et nært samarbejde med energisektoren. Projektet støttes af Villumfonden og er et godt eksempel på styrken i at bringe flere kompetencer og fagområder i spil.

/-/media/institutter/kemiteknik/om_os/nyheder/2013/03/bregentved_gods/experiment.jpg

Kronprinsen og Martin Lidegaard kigger på forsøg præsenteret af ph.d.-studerende ved DTU Kemiteknik Veronika Hansen. Foto: Christian Ove Carlsson

Forskningen fra DTU Kemiteknik er fokuseret på to områder – termisk forgasning af biomasse og anvendelsen af den overskydende bioaske.

Der er øget fokus på biomasse som fornybar brændstofressource og alternativ til fossile brændstoffer. Heri kan der dog ligge et problem for landbruget – hvis vi fx blot fyrer halmen af i kraftvarmeværker og således fjerner en vigtig komponent i landbrugsjordens kredsløb. Halmen indeholder kulstof og vigtige næringsstoffer, herunder kalium of fosfor.

Ved termisk forgasning af biomasse opnås en bioaske, der har mange gode egenskaber. Da forgasningen sker ved lavere temperatur end ved normal forbrænding, indeholder asken kulstof og værdifulde næringsstoffer, uden miljøskadelige tungmetaller. Det uforbrændte kulstof er meget stabilt – og nedbrydes meget langsommere end fx halm, der nedbrydes af mikroorganismer i jorden. Netop denne egenskab – stabiliteten – gør, at man ved spredning og nedpløjning i landbrugsjord kan binde kulstof i jorden, og således forbedre CO2-regnskabet.

Samtidig efterspørger landmænd mere kulstof i jorden. Siden landbruget blev intensiveret er indholdet af kulstof (der bl.a. er byggesten i nye planter, dvs. fødevarer) faldet fra 6 % til 3 % i landbrugsjorden. Og som sagt indeholder bioasken også vigtige næringsstoffer – bl.a. fosfor der er en ikke fornybar og meget kritisk ressource. Sikringen af et bæredygtigt kredsløb af fosfor bliver en af vor tids næste store udfordringer – og her kan anvendelse af bioaske bidrage til en sund balance.

Når landmænd sparker dæk

/-/media/institutter/kemiteknik/om_os/nyheder/2013/03/bregentved_gods/landbrugsmaskine.jpg

Kronprinsen og Martin Lidegaard får en tur i en af godsets store, GPS-styrede landbrugsmaskiner, der kører i faste spor år efter år for at skåne jorden og opnå optimal udnyttelse af brændstof, såsæd m.m. Foto: Christian Ove Carlsson

Som et afbræk i præsentationerne foreslog landbrugsinspektør Lars Erik Nielsen, at deltagerne ”skulle gå ud at sparke dæk”. Bregentved havde linet fem store landbrugsmaskiner op på de sneklædte marker. Kronprinsen og klimaministeren fik en GPS-styret tur i en af disse.

Stor interesse fra pressen
Pressen var mødt talstærkt frem, og bl.a. TV2 Øst lavede et indslag om arrangementet.Se TV2 Østs indslag her

/-/media/institutter/kemiteknik/om_os/nyheder/2013/03/bregentved_gods/veronika_hansen.jpg

Ph.d.-studerende ved DTU Kemiteknik, Veronika Hansen, bliver interviewet til TV2 Øst. Foto: Christian Ove Carlsson.

Termisk forgasning af biomasse: Seniorforsker Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik, jeah@kt.dtu.dk

Dyrkningsforsøg med aske: Seniorforsker Henrik Hauggaard-Nielsen, DTU Kemiteknik, hnie@kt.dtu.dk

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.