CAPEC-PROCESS Annual Meeting 2013

CAPEC-PROCESS årsmøde med industrien

onsdag 12 jun 13

Kontakt

John Woodley
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 85
I dagene 5.-7. juni afholdt de to forskningscentre, PROCESS og CAPEC under DTU Kemiteknik deres årlige møde med industrien

Årsmødet afholdes som en erfaringsudveksling med virksomheder der er medlemmer i forskningscentrenes industrikonsortium. Mødet arrangeres ligeledes i samarbejde med et Advisory Board, med repræsentanter fra industrivirksomheder. Som konsortiemedlemmer opnår virksomhederne ligeledes adgang til CAPEC’s unikke software suite ICAS (Integrated Computer Aided System) – en række avancerede simulerings- og modelleringsværktøjer – samt løbende opdatering om nye forskningsresultater samt kontakt til forskerne.

Årsmødet trækker hvert år medlemsvirksomheder fra hele verden, og i år var ingen undtagelse med godt 40 medlemsvirksomheder ud af de i alt ca. 90 deltagere på mødet. Dagene har mange faglige elementer, gennemgang af iCas suiten, forelæsninger ved de forskningsstuderende (ph.d.) og de mere erfarne forskere – samt længere indlæg fra medlemsvirksomheder. Derudover indeholder dagene også en række sociale aktiviteter, hvor der i år var indlagt en ekskursion til Esrum kloster.

Blandt dette års deltagende virksomheder var der i år øget interesse for de studerende og fokus på mulig rekruttering. For en af årets deltagere, Peter Mathias Harper, har denne interesse allerede i år ført til ansættelse af tre kandidater, herunder en ph.d.-studerende der netop har afleveret sit projekt.

Vi bliver bedre rådgivere

Peter Harper, Managing Partner i Harper & Vedel, blev medlem for en måned siden – men er en ’gammel kending’ i CAPEC. Kort fortalt har Peter læst sin master under Professor Rafiqul Gani, skrevet sin ph.d. og været med i opstarten af CAPEC, herunder planlæggelse af det første årsmøde.

"...... man kan sige, vi er lidt i frontlinjen ... vi bliver bedre rådgivere af at vide, hvad der måske ikke er lige nu, men hvad der kan være i morgen ...... det er også en del af vores CSR-profil, at vi prøver at være aktive i det akademiske miljø og lige så meget give noget igen som at få noget."
Peter M. Harper, Managing Partner

Peter Mathias Harper, Harper & Vedel

Nu er Peter tilbage med det 1½ år gamle rådgivende ingeniørfirma, Harper & Vedel. Harper & Vedel er solidt baseret på procesviden inden for kemiteknik og bioteknologi. Peter ser stor værdi i CAPEC’s og PROCESS’ fokus på industripartnernes problemstillinger – og deres løsning af disse. I løsningen bemærker Peter særligt, at de to forskningscentre skaber generiske løsninger og værktøjer, der kan anvendes bredt af industrien, til gavn for mange – heri ligger den særlige styrke i industrikonsortiet. ”Styrken ligger bestemt i, at målet er at gøre det generelt anvendbart og der er en metodik og systematik i det - der gør, at det er mere robust og meget nemmere kan genanvendes”.

”Vi er her af to grunde – som rådgivere får vi jo adgang til nogle nye tanker, nogle nye tools, nogle nye løsninger, får noget frisk inspiration – man kan sige, vi er lidt i frontlinjen, og at de kunder vi har måske ikke når ud og snuser de her ting op eller ikke lige kan omsætte det til deres hverdag - vi bliver bedre rådgivere af at vide, hvad der måske ikke er lige nu, men hvad der kan være i morgen.”

”Der er helt klart et netværkselement i det også, men der er jo også adgang til potentielle nye ansatte, som man ikke skal undervurdere. Det er en del af vores CSR-profil, at vi prøver at være aktive i det akademiske miljø og lige så meget give noget igen som at få noget. Jeg tror, at det akademiske miljø bliver bedre af, at det er anvendeligt. Vi er jo privat ejet og kan selv bestemme og er relativt agile, og villige til at tage nogle chancer og ansætte nogle nye friske folk – og gør det; vi har jo ansat, i år, tre nyuddannede fra Kemiteknik og forventer reelt set at ansætte to nydimitterede inden for den næste 2-3 uger.”

”Så vi ender med at have ansat fem friske på et år – og det er helt bevidst, fordi vi har set i branchen, hvad der sker, når man ikke tager den chance.” Peter tænker på den økonomiske opbremsning i 2008, der gjorde, at branchen stoppede med nyansættelser – og ”det har simpelthen givet et hul, hvor der lige nu ikke er nogen med fem års erfaring – og det er bare ikke godt for branchen”. ”Så vi går aktivt ud med vores klienter, og siger, I har de her opgaver, og vi har det her netværk – og hvis I kan lide nogle af kandidaterne, vil vi godt ansætte dem”. På den måde bliver nogle af Peters medarbejdere ansat til en specifik opgave, dog med det klare mål at bruge den specifikke projekopgave som et startpunkt til en fastansættelse.

”Det er en måde at prøve på ikke at miste en generation til i rådgivning – og man må erkende, at hvis folk kommer ud i de producerende virksomheder, er det meget svært at få dem ind i rådgivning igen”.

”På et eller andet plan er det også lidt en pligt – hvis man ikke selv påvirker retningen, så kan man heller ikke tillade sig at brokke sig over, at de rigtige folk ikke er der”.
 

Hvis du vil vide mere, kan du også læse interviews (på engelsk) med nogle af de internationale deltagere på årsmødet

Nogle korte facts om Harper & Vedel

Harper & Vedel: Rådgivende inden for procesteknik mod ’reguleret’ industri, dvs. pharma, fødevarer og fødevareingredienser. Typisk bygherrerådgivning, optimering af processer, de-bottlenecking, strategisk rådgivning. Fx lidt mindre firmaer der har idéen/produktet og måske pengene, men mangler folkene. Bistand med projektviden over for procesorienterede virksomheder store som små, facilitatorer op i mod de store udførende rådgivere. Være bindeled og buffer og få kommunikation til at glide lettere / at folk forstår hinanden. Styrke organisationen, når der mangler folk.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.