EliteForsk hædrer ph.d.-studerende fra DTU

fredag 26 feb 16
|

Tre ph.d.-studerende fra DTU modtog på den årlige EliteForsk-konference rejsestipendier på 200.000 kroner til forskningsophold i udlandet. Konferencen hyldede desuden modtagerne af Sapere Aude-bevillingerne, heriblandt fire DTU-forskere.

Ny Carlsberg Glyptoteket dannede rammen, da HKH Kronprinsesse Mary og Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen torsdag den 25. februar overrakte Eliteforsk-priser til eliten af den danske forskningsscene, som var samlet i festsalen med familie og forskerkolleger. Eliteforsk hylder nogle af Danmarks dygtigste forskere, som sætter barren højt og stræber efter at være de bedste inden for sit felt.

20 af de overrakte priser var rejsestipendier til talentfulde ph.d-forskere. Her var tre unge forskere fra DTU blandt; Jesper Graa Andreasen fra DTU Mekanik, Jonas Tobias Karlsen fra DTU Fysik og Sofie Thage Morthensen fra DTU Kemiteknik.

”Vi har brug for, at I suger til jer, og at I så kommer tilbage og løfter vores forskning og uddannelser til nye højder,” sagde Esben Lunde Larsen om rejsestipendiemodtagerne i konferencens åbningstale. Og der er ingen tvivl om, at stipendierne kan give ny viden og nye idéer til modtagerne:

”Det vil give mig noget mere horisont at komme ud og opleve andre forskningsmiljøer,” fortalte én af stipendiemodtagerne fra DTU, Sofie Thage Morthensen, og hun slog fast, at stipendiet giver meget store muligheder. Hun har kig på et ophold hos en forskningsgruppe ved KU Leuven universitetet i Belgien. En gruppe, der minder om den, hun selv er i, men som bruger andre metoder og laver forsøg i større skala.   

Ud over de 20 stipendie-modtagere, blev også modtagerne af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger 2015 hyldet på konferencen. To af modtagerne af topforsker-bevillinger er professor Thomas L. Andresen fra DTU Nanotech og professor Ulrik Lund Andersen fra DTU Fysik, mens lektor Sune Lehman fra DTU Compute og lektor Sebastian Alexander Mödersheim fra DTU Compute er modtagere af forskningsleder-bevillinger. Læs mere om Sapere Aude-modtagerne 2015 her: Sapere Aude: 34,6 mio. fra Det Frie Forskningsråd.

Ved konferencen spillede musiker Marie Key med band og DTU’s rektor Anders Bjarklev var blandt talerne.

Læs om de tre stipendiemodtageres forskning:

Jesper Graa Andreasen:

Jesper beskæftiger sig med at udvikle teknologier, der kan bruges til at omdanne lavtemperatur-varme til elektricitet. Spildprodukter fra industrielle processer som fx varm udstødningsgas fra en forbrændingsmotor eller varmt vand, der er tilovers fra mejeriers pasteuriseringsprocesser, er eksempler på lavtemperatur-varme, som kan omdannes til elektricitet. Ph.d-projektets fokus er den termodynamiske kredsproces, Organic Rankine Cycle (ORC), der består af varmevekslere, en pumpe og en turbine. I ORC-processen cirkuleres en organisk fluid (væske/gas), hvorved et spildvarmeinput kan konverteres til elektricitet. Udvælgelsen af den organiske fluid er afgørende for ORC-systemets virkningsgrad, og processen kan optimeres ved at benytte blandinger frem for rene fluider. Hovedtemaet i mit ph.d.-projekt er således udnyttelse af fluidblandinger i ORC-systemer til genindvinding af spildvarme fra skibsmotorer, hvilket repræsenterer et nyt og lovende forskningsområde.

Jonas Tobias Karlsen:

Jonas forsker i den teoretiske forståelse af ultralyd i væsker og anvendelsen heraf til kontrolleret håndtering af mikro- og nanopartikler, som for eksempel celler og bakterier. Ultralydshåndtering af partikler i mikrokanaler er gennem det seneste årti blevet introduceret i bioteknologi med stor succes og har vist sig idéel til ”at finde en nål i en høstak”, hvilket populært beskriver udfordringen i at detektere cirkulerende kræftceller eller bakterier i blodet på et tidligt stadie. Målet med hans forskning er at give en teoretisk forståelse af, hvordan lydbølger påvirker væsker og partikler med kræfter, samt hvordan disse kræfter kan udnyttes i bioteknologiske anvendelser. For at opnå sidstnævnte tilstræber han et tæt samarbejde med eksperimentelle forskningsgrupper, således at teori og praksis kan gå hånd i hånd.

Sofie Thage Morthensen:

Sofies ph.d-projekt går ud på at udvikle nye reaktive membranprocesser til separation af sukkermolekyler i bioraffinaderier. I takt med, at verdens befolkning vokser, stiger behovet for alternative ressourcer. En alternativ ressource kunne fx være halm, som i forvejen er et restprodukt i landbruget. Når halmen forarbejdes, frigives forskellige sukkermolekyler, der hver især bruges til fremstilling af forskellige værdifulde produkter. På trods af deres forskellige kemiske funktioner er sukrenes struktur dog meget ens, hvilket gør det vanskeligt at separere dem. Membraner er superselektive materialer, der har potentiale til at adskille netop sådanne stoffer. Membranen tillader transport af nogle molekyler, mens den forhindrer transport af andre på basis af deres forskellige kemiske egenskaber som eksempelvis størrelse og elektrisk ladning. Ved endvidere at modificere sukkermolekylernes egenskaber gennem kemiske reaktioner katalyseret af enzymer kan membranens selektivitet yderligere forbedres.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.