Højteknologifonden

DTU med i ni Højteknologifondsprojekter

mandag 16 dec 13

Om Højteknologifonden

Højteknologifonden skaber værdi i det danske samfund ved at investere risikovilligt i markante højteknologiske tiltag, som bygger bro mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner.

Fra dansk produktion af ål over ny behandlingsmetode mod blærehalskirtelkræft til droner, der kan forberede os på stormfloder og oversvømmelser: DTU medvirker i ni ud af 23 Højteknologifondsprojekter.

Med deltagelse i ni projekter er DTU at finde i 39 % af de nye projekter fra Højteknologifonden med et samlet budget på over 190 millioner kroner. Projekterne samler stærke kræfter fra landets virksomheder og universiteter om ét fælles mål: løsninger, der fører til vækst og jobs.

I Højteknologifonden er alle parter med til at skabe den samlede finansiering på 583 millioner kroner. Universiteterne stiller i alt med 96 millioner kroner, mens virksomheder og Højteknologifonden leverer henholdsvis 176 millioner kroner og 311 millioner kroner. Projekterne varer mellem to og fem år.

Til eksempel har et projekt som skal forudsige flowet i oliebrønde og øge indvindingen fra oliereservoirer, modtaget en bevilling på 14 mio. kroner fra Højteknologifonden og har et samlet budget på 29 millioner kroner. Projektparterne er Center for Energiressourcer (CERE) på DTU, Lloyd’s Register Consulting og Welltec A/S.

Erling Stenby, som er leder af Center for Energiressourcer (CERE) på DTU, udtaler:

”Dette projekt er en utrolig spændende mulighed for umiddelbart at kunne omsætte helt nye videnskabelige indsigter til lovende industrielle produkter. Det giver en helt særlig dimension til forskningen at se resultaterne udvikle sig til gavn for både samfundet og danske industrier, og vi er meget taknemmelige for at Højteknologifonden har valgt at muliggøre dette.”

""Det giver en helt særlig dimension til forskningen at se resultaterne udvikle sig til gavn for både samfundet og danske industrier.""
Professor Erlings Stenby Center for Energiressourcer (CERE), DTU

Et andet projekt vil lave en ny målemetode, der baner vej for en produktion, hvor metrologi ned til submikrometer-niveau vil være integreret med fremstillingsprocesserne. Projektet vil løse problemer i forbindelse med fremstilling af emner i f.eks. sprøjtestøbte plastdele. Det kan reducere omkostningerne og produktionstiden ved at åbne op for pålidelige og sporbare målinger direkte ved produktionslinjen.  

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Metrologic, DTU Mekanik og LEGO Koncernen.  Et vellykket resultat af vil meget sandsynligt skabe en ny industri af højteknologiske eksportprodukter, og nye arbejdspladser i Danmark.

”Jeg ser meget frem til at kombinere det teoretiske faglige miljø på DTU Mekanik med løsninger, som industrien efterspørger,” siger professor Leonardo De Chiffre fra DTUMekanik om projektet, der har opnået en bevilling på 13 millioner kroner fra Højteknologifonden og har et samlet budget på 24 millioner kroner.

Se herunder udførlige beskrivelser af de ni projekter, hvor DTU deltager:

Ny teknologi skal sikre os ål på bordet også i fremtiden 

Ny dansk smartdrone forbereder os på storm og oversvømmelser 

Farvel til grimme højspændingsmaster 

Matematik skal omsættes til olie 

Mini-Picker robot skal erobre verdensmarkedet 

Intelligent service øger indtjening på store solcelleanlæg 

Bedre kræftbehandling med stråler og lokale lægemidler 

Miljøvenlige membranfiltre fremstiller rent drikkevand 

Nyt måleudstyr til præcisionsmålinger 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.