Burak Ulusoy defending his PhD thesis. (Foto: Burak Ulusoy)

Ph.d.-interview: Bæredygtig forbrænding af biomasse

tirsdag 17 dec 19
|
af Frederik Appel Olsen

Kontakt

Burak Ulusoy
Postdoc
DTU Kemiteknik

Dannelse og reduktion af NOx under fluid bed forbrænding af biomasse

Vejledere: Kim Dam-Johansen (DTU), Hao Wu (DTU), Weigang Lin (DTU), Wei Wang (Institute of Process Engineering (IPE), Chinese Academy of Sciences)

 

Partnere: Ph.d.’en var en del af samarbejdet med Sino-Danish Center (SDC), og jeg tilbragte dermed et år i Kina til forskning samt undervisning. Ingen industrielle partnere var involverede.


Burak Ulusoy fortæller om sit forskningsprojekt ’Dannelse og reduktion af NOx under fluid bed forbrænding af biomasse', og om hvorfor han valgte at blive ph.d.

D. 8. oktober 2019, forsvarede Burak Ulusoy sin ph.d.-afhandling 'Dannelse og reduktion af NOx under fluid bed forbrænding af biomasse' på DTU Kemiteknik. Her bringer vi et interview med ham om hans projekt og motivationen for at lave det. 

Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling hos DTU Kemiteknik?

Jeg har igennem længere tid haft stor interesse for forskning, og dermed var en ph.d. på DTU en gylden mulighed. Jeg var heldig med at få tilbudt en ph.d., der udover at lade mig deltage i det anerkendte forskningsmiljø på DTU tillod mig at rejse til Kina, hvor jeg kunne opnå kompetencer fra kinesiske eksperter og professorer.

 

Hvad er essensen af dit ph.d.-projekt?

I forbindelse med den øgede udledning af CO2 ved forbrænding af fossile brændstoffer sker der en gradvis omstilling til brugen af vedvarende energi. En vigtig vedvarende energitype er biomasse, som kan erstatte kul til el- og varmeproduktion. En udfordring ved brugen af biomasse er det variable og indimellem høje nitrogenindhold på op til flere vægtprocent. Dette kan føre til væsentlig emission af nitrogenoxider, NOx (NO og NO2) og N2O, som har skadelige virkninger på miljøet. NOX fører til dannelsen af syreregn og fotokemisk smog, mens N2O nedbryder ozonlaget og er en drivhusgas.

 

I mit ph.d.-projekt blev NOx-emissionen fra fluid bed-forbrænding af biomasse undersøgt. Baseret på de resultater, vi opnåede, udviklede og studerede vi nye teknikker til reduktionen af NOx.

 

Hvad fandt du ud af?

Påvirkningen af samfyring (f.eks. træ og strå), brændselsegenskaber (f.eks. nitrogenindhold) og driftbetingelser (f.eks. trinvis forbrænding) på NOx-emission blev belyst ved fluid bed-forbrændingseksperimenter. Tendenser i NOx-emission blev identificeret, som kan bruges til at forudsige NOx emissionen fra fluid bed-forbrænding. Baseret på forskningsresultaterne udviklede vi en ny additiv-baseret metode, som samtidig kan reducere NOx-emission og samtidig stabilisere fluid-beddens drift ved at minimere tendensen til bed-agglomerering.

 

Hvad kan din forskning komme til at betyde for samfundet?

Resultaterne fra dette projekt kan benyttes til optimering af biomassefyrerede kraftvarmeværker, i særdeleshed fluid bed fyringsanlæg. Grundet de skadelige virkninger af nitrogenoxider har resultaterne i dette projekt relevans på både lokalt og globalt plan.

 

Hvad bringer fremtiden for dig?

Jeg er netop påbegyndt en postdoc på DTU som en del af forskningscenteret CoaST i samarbejde med SDC.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.