Ph.d.-interview: Kemiteknik i biovidenskabens tjeneste

mandag 19 aug 19
|
af Frederik Appel Olsen

Lukasz Ruszczynski fortæller om sit forskningsprojekt "Thermodynamic modelling and data evaluation for life science applications".

De mange ph.d.-studerende er en vital del af DTU Kemitekniks videnskabelige liv. Vi gav den nyudklækkede ph.d. Lukasz Ruszczynski fem spørgsmål om projektet “Thermodynamic modelling and data evaluation for life sciences applications”.

 

Hvad er essensen af dit ph.d.-projekt?
Mit projekt omhandler termodynamisk modellering og evaluering af data for kemiske og biokemiske blandinger. Særligt har jeg fokuseret på modellering og evaluering af visse væske-væske- og fast stof-væskeligevægtsdata for to- og flerkomponentblandinger.
 
Disse data er dels relevante ved design af flere separationsprocesser såsom væske-væske-ekstraktion, destillation og krystallisering, men også ved design og analyse af farmaceutiske produkters virkemåde.
 
Projektet havde to dele: 1) Udvikling af de termodynamiske egenskabsmodeller, og 2) udvikling af metoder til at evaluere de eksperimentelle data.
 
Hvad fandt du ud af?
I forbindelse med mit projekt udviklede, testede og udvidede jeg simple modeller, baseret på statistisk termodynamisk teori. Modellerne er enkle i deres form og - med visse afgrænsninger - stort set stringente.
 
Anden del af projektet gik med udvikling af metoder til validering af eksperimentelle data ved hjælp af de nævnte modeller.
 
I de sidste par år er der sket en eksponentiel vækst i mængden af udgivne data, og derfor er der brug for metoder til at screene og teste store data mængder for pålidelighed.
Hvor de fleste eksisterende teknikker er anvendelige til behandling af binære data, har mit primære bidrag været til kvalitetsvurderingen af data for ternære blandinger, hvor betydeligt færre metoder findes i forvejen.
 
 
Hvad betyder din forskning for samfundet?
Modellerne og valideringsmetoderne, som jeg har udviklet, kan hjælpe med at identificere upålidelige data og forebygge, at de bliver brugt til design af produkter og processer.
 
Når man studerer de stoffer, der er involveret i f.eks. sundhedsrelaterede produkter, er det jo ekstremt vigtigt sikre pålidelige data. Derudover kan de validerede modeller være nyttige værktøjer i forbindelse med forsøgsplanlægning. Overordnet kan dette sikre at de intensiverede eksperimentelle aktiviteter på global skala kan give maksimal værdi for de dertil allokerede ressourcer.
 
 
Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling på DTU Kemiteknik?
Jeg lavede mit kandidatprojekt inden for fysisk kemi/anvendt termodynamik i Polen. Jeg har altid gerne ville fortsætte min uddannelse som ph.d.-studerende. Stillingen på DTU Kemiteknik udgjorde et godt match. Det var inden for samme forskningsområde og involverede modellering, hvilket jeg gerne ville prøve i sammenhæng med det eksperimentelle arbejde, jeg allerede havde erfaring med. Derudover var projektet i EU H2020-regi, så jeg havde yderligere muligheder for uddannelse og personlig udvikling.
 
 
Hvad bringer fremtiden for dig?
Indtil videre har jeg valgt at søge arbejde i industrien, særligt inden for firmaer, der producerer biokemiske/farmaceutiske produkter.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.