Mathematics Translated into More Oil

mandag 16 dec 13

Kontakt

Erling Halfdan Stenby
Institutdirektør, Professor
DTU Kemi
45 25 20 12
English:

An ambitious Danish research project will be able to predict the flow in oil wells and thus increase the extraction in oil reservoirs. If the project succeeds, the potential for oil extraction from Danish oil fields will increase considerably. At the same time, unique products will be developed for two Danish companies for the global oil market. The project, named OPTION, is launched today with a grant of DKK 14 million from the Danish National Advanced Technology Foundation, and a total budget of DKK 29 million.

Danish:

Et ambitiøst dansk forskningsprojekt vil kunne forudsige flowet i oliebrønde og dermed øge indvindingen fra oliereservoirer. Lykkes projektet, vil potentialet for olieindvinding fra de danske felter stige betragteligt, og der vil samtidig udvikles unikke produkter for to danske virksomheder til det globale oliemarked. Projektet, der er blevet døbt OPTION, bliver i dag skudt i gang med en bevilling på 14 mio. kroner fra Højteknologifonden og et samlet budget på 29 mio. kroner.

For at kunne tage de afgørende strategiske beslutninger i olieproduktionen skal ekstremt mange faktorer tages i betragtning. Så mange, at yderst avancerede modeller og teknologier er altafgørende for tilnærmelsesvist at kunne håndtere dem på hvert enkelt led i produktionskæden. De store udfordringer opstår, når disse højt specialiserede modeller skal integreres og give samlede løsninger for et helt reservoir med mange brønde. På grund af kompleksiteten har dette indtil videre ikke været muligt, hvilket hver dag resulterer i tabt indvinding af olie.

Læs hele pressemeddelelsen her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.