Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
19 DEC

Fremtidens spildevandsfabrikker skal udlede mindre lattergas

FN’s klimapanel bruger simplificerede udledningsfaktorer til at beregne udslip af lattergas på spildevandsfabrikker. Nu skal DTU forskere optimere modeller i håb om at...

Spildevand og vandafledning Miljøkemi Klimatilpasning
10 DEC

En kortere vej til renere dieseludstødning

Virksomhed skal levere katalysatorer, der sikrer mindre bilforurening. Forskningssamarbejde er en del af ligningen

Katalyse Luftforurening
10 DEC

Ph.d.-interview: Farlige NOx-gasser skal fjernes fra skibsindustrien

Steen Riis Christensen er én af de mange ph.d.-studerende, som hvert år dimitterer fra DTU Kemiteknik. Vi interviewede ham omkring hans projekt “Selective Catalytic Reduction...

Fatima AlZahra´a Alatraktchi, dekan Philip Binning. Foto: Birgitte Røddik.
30 OKT

Årets ph.d.-afhandling førte til ny startup

Ved den årlige ph.d.-reception modtog Fatima AlZahra´a Alatraktchi fra DTU Bioengineering p risen for årets ph.d.-afhandling. Samtidig blev seks andre ph.d.-kandidater...

29 OKT

DTU og NIRAS indgår strategisk samarbejdsaftale

DTU indgår en aftale om et strategisk partnerskab med den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS med særligt fokus på fødevare- og procesteknologi, infrastruktur og transport...

12 OKT

Ph.d.-interview: Optimering af reaktorydeevne hos industrielle spildevandsanlæg...

Hos DTU Kemiteknik sætter vi pris på vores ph.d.-studerende og deres forskning. Vi interviewede Hannah Feldman omkring hendes projekt: ”Optimization of energy recovery...

27 SEP

Forskere accelererer klimavenlig industriproduktion

DTU skal i samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL udvikle bæredygtige procesteknologier, der øger brugen af alternative brændsler og råstoffer og mindsker udledningen af...

Miljø og forurening
24 SEP

Sådan får vi mere biogas ud af gyllen

En ny metode gør landbrugets gylle langt mere velegnet som råstof for biogas. Metoden kombinerer moderne kemiteknik med en praksis, som var almindelig i dansk landbrug...

Bakterier og mikroorganismer Bioenergi Organisk kemi Energiproduktion
10 SEP

34,7 mio. til radikale forskningsideer

Villum Fonden støtter 53 nye forskningsideer i sit Villum Experiment-program. 18 bevillinger går til DTU-forskere.

03 JUL

Ph.d.-interview: Coatings i barske miljøer

Ph.d.-studerende og deres forskning har stor værdi for DTU Kemiteknik. Vi har interviewet Victor Buhl Møller om hans projekt ‘Degradation rates and mechanisms of acid...

09 MAJ

Anne Ladegaard Skov udnævnt til professor

Centerleder ved Dansk Polymer Center (DPC), Anne Ladegaard Skov, er udnævnt til professor i kemisk og biokemisk polymerteknologi på DTU Kemiteknik. 

Polymerer Hospitalsindretning Medicinske apparater og systemer Robotteknik og automation
30 APR

Ny metode kan nedbryde PET-plast med mikrobølger

I et storstilet projekt vil forskere reproducere PET-emballage ved hjælp af bæredygtig mikrobølgeteknologi.

16 MAR

Stinkende slam bliver til energi og gødning

DTU-startup udnytter slam fra fiskeopdræt og spildevand til at producere varme og næringsstoffer til markerne

Teknisk kemi Miljøkemi Spildevand og vandafledning
14 MAR

Nyt forskningscenter på DTU skal være globalt førende inden for coating teknologi...

DTU har oprettet et ny forskningscenter – CoaST, Hempel Foundation Coatings Science and Technology Centre, der skal forske i stadig mere miljømæssigt bæredygtige og effektive...

Kemi Miljøkemi Miljø og forurening
19 FEB

Vinderen af Hempel-DTU forskerskolepris besøgte DTU Kemiteknik

Som vindere af Hempel-DTU forskerskolepris besøgte elever fra HTX Holstebro DTU Kemiteknik. Dagen bød på Pilot Plant-rundvisning, coating-videnskabens forunderlig verden...

13 FEB

DFM overtager Termometrilaboratoriet på DTU Risø

I mere end 50 år har Termometrilaboratoriet på DTU Risø kalibreret temperaturmåleudstyr, først til forsøgsopstillinger på Risø-området og siden til medicinal- og levnedsmiddel...

02 FEB

Ph.d.-interview: Indfangning og konvertering af CO2

DTU Kemiteknik ville ikke være meget værd som akademisk institution, hvis ikke det var for de mange ph.d.-studerende. Vi har interviewet Rebecca Frauzem om hendes projekt...

31 JAN

Nye uddannelser i gæringsteknologi styrker bioteknologisk produktion i Danmark

DTU opretter nye uddannelser i gæringsbaseret produktion med en bevilling på 187 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Bioteknologi og biokemi Fermentering
2017
11 DEC

Kemiingeniører kæmper mod klimakatastrofen

Verden rundt arbejder kemiingeniører på nye teknologier, der kan reducere CO 2 -udledning. Såkaldt geo-engineering er en vej at gå, men der skal mere til. Kemiingeniører...

Miljø og forurening
11 DEC

Ph.d.-interview: Øget brug af biokatalyse i industrien

DTU Kemiteknik ville ikke være meget værd som akademisk institution, hvis ikke det var for de mange ph.d.-studerende. Vi har interviewet Maria Gundersen Deslauriers om...

29 NOV

Forskningsseminar: Samarbejde med industrien står fortsat stærkt

Idéer brygges, nye processer testes, resultater skabes. Ved PROSYS Research Seminar 2017 blev det endnu engang slået fast at samarbejdet mellem industrien og DTU stadig...

20 NOV

Vild med vejledning på DTU Kemiteknik

Til den årlige WCCE-konference i Barcelona vandt deltagere fra DTU Kemitekniks priser for ’Best Poster’ og ’Best Oral Communication’. Blandt andet er dette et tegn på...

20 NOV

Etablering af dansk-kinesisk uddannelsesbaseret forskningscenter

DTU Kemiteknik og Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences har sammen underskrevet en hensigtserklæring om at etablere det fælles uddannelsesbaserede...

07 NOV

Brobygning giver forsideartikel

Et frugtbart samarbejde, der bygger bro mellem både DTU institutterne Kemi og Kemiteknik og mellem teori og eksperiment, har ført til en forsideartikel i et vigtigt tidsskrift...

Kemi
07 NOV

Kunstig intelligens hjælper til udvikling af nye typer øl

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle og teste smagsaromaer til ølproduktion. Formålet er at skabe en sensor-platform baseret på kunstig intelligens, der kan reducere tid...

Software og programmering Hardware og komponenter Dataanalyse
01 NOV

DTU Kemitekniks Pilot Plant skifter hænder

Efter 12 år som leder af DTU Kemitekniks pilothal har Lars Kiørboe valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Han kan se tilbage på en ekstraordinær udvikling af...

Bioteknologi og biokemi Konstruktion og mekanik Materialer Produktion og ledelse
Photo: Birgitte Røddik
30 OKT

Årets ph.d.-kandidater fejret

Omkring 170 ph.d.-kandidater deltog i den årlige ph.d.-reception på DTU fredag den 27. oktober.

30 OKT

At turde at følge sin nysgerrighed

For 16 gymnasieelever blev hverdagens sysler lagt på hylden for i stedet at finde ud af hvad det vil sige at være forsker og kemiingeniør på DTU anno 2017.

30 OKT

Fremtidens samfund er baseret på biomasse

Biologisk materiale, der ellers betragtes som affald, kan udnyttes langt bedre. Vi skal bare beslutte os for at gøre det, siger DTU’s ekspert i Det Nationale Bioøkonomipanel...

11 OKT

22 talentfulde unge forskere til DTU

DTU har i 2017 udvalgt 22 yderst talentfulde unge forskere til at modtage H.C. Ørsted COFUND legater. De unge forskere stammer fra hele verden og vil bruge de næste år...

27 SEP

Mod et biobaseret samfund med Novel Microbes

Jobskabelse og miljøindsats: Novel Microbes-projektet viser vejen mod en mere bæredygtig bioproduktion. Nøglen er at finde nye enzymer, der kan forbedre den industrielle...

Bioteknologi og biokemi Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening
27 SEP

At få store skibe til at sejle bæredygtigt

Hvad hvis der fandtes en uudnyttet naturresurse, klar til at blive omdannet til bæredygtigt brændstof, gemt i næsten al plantemateriale? Postdoc Joachim Bachmann Nielsens...

Bioteknologi og biokemi Materialer Miljø og forurening Transport og logistik
26 SEP

Kunstige muskler skal høste bølgeenergi

Dielektriske elastomerer, også kendt som kunstige muskler, har vist sig at have stort potentiale som energihøstere. Forskere fra DTU Kemiteknik har udviklet elastomerer...

Superledere Energiproduktion Energisystemer Energieffektivisering Elforsyning
25 SEP

Dansk-kinesisk universitetscenter indviet

DTU’s dekan for kandidatuddannelserne og internationalisering var med, da kronprins Frederik indviede Industriens Fonds Hus, som huser Sino-Danish Center for Education...

30 AUG

Kunsten at finde den rette kemi i Kina

Frederikke Zilstorff studerer på Sino Danish Center i Beijing, og det går ikke stille for sig: Kemiteknik og kulturmøder er grobunden for et fagligt og forunderligt ophold...

30 AUG

Nordisk samarbejde styrkes

DTU har underskrevet en officiel samarbejdsaftale med Åbo Akademi og NTNU for at styrke den nordiske videnskabelige forskningsprofil internationalt.

Bioteknologi og biokemi Energi Fødevarer, fisk og landbrug Kemi Materialer Miljø og forurening
11 AUG

En Smart City uden planer for vand er ikke smart

Verdens storbyer vokser og infrastrukturen er i stigende grad under pres fra tilstrømningen af nye borgere. En del af løsningen kunne være såkaldte "Smart Cities" med...

Spildevand og vandafledning Vandforsyning Innovation og produktudvikling Energisystemer Klimatilpasning Energi Miljø og forurening
09 AUG

Dansk-kinesisk samarbejde skal styrkes

Et endnu tættere samarbejde mellem Institute of Process Engineering Chinese Academy of Sciences og DTU’s Institut for Kemiteknik skal sikre en styrket forskning, samt...

21 JUN

Fremtidens transport kører på træ

Ny forskning fra DTU’s Institut for Kemiteknik baner vej for billigere og mere bæredygtig fremstilling af benzin og diesel baseret på 2. generations-biomasse.

Energi Transport og logistik Bioenergi Energilagring Energieffektivisering Energiproduktion Fossile brændsler Katalyse Teknisk kemi Miljø og forurening Miljøkemi CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning
20 JUN

Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø

Idag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev behandlet i...

Bioenergi Energiproduktion Energieffektivisering Energi Økosystemer Klimatilpasning Miljøkemi Spildevand og vandafledning
19 JUN

Anne Ladegaard Skov ny formand for EuroEAP Society

Anne Ladegaard Skov fra Danish Polymer Centre er blevet valgt som formand for det trans-europæiske videnskabelige fællesskab EuroEAP Society.

Energi Kemi Materialer
13 JUN

Ti forskere får støtte til vilde eksperimenter

Ti forskeres vilde eksperimenter får støtte fra VILLUM FONDEN, der med programmet VILLUM Eksperimenter støtter skæve forskningsideer.

Bioteknologi og biokemi Energi Fysik Informationsteknologi Medicin og medicoteknik
31 MAJ

Algoritme kan mindske lattergas-udledning fra spildevand

Ved behandlingen af spildevand bliver drivhusgassen N2O. også kendt som lattergas, udledt. En næredygtig tilgang kræver, at udledningen mindskes. LaGas-projektet på PROSYS...

Bioteknologi og biokemi Miljø og forurening
31 MAJ

Fire nye projekter på DTU Kemiteknik

Det Frie Forskningsråd har besluttet at udstede bevillinger til fire forskningsprojekter fra DTU Kemiteknik. Læs om dem alle her.

Bioteknologi og biokemi Energi Materialer Kemi
31 MAJ

Isuru Udugama vinder pris for bedste postgraduate-præsentation

Ved IChemE-konferencen i Auckland, New Zealand, modtog DTU Kemitekniks postdoc Isuru Udugama en pris for en præsentation om ”economic risk analysis on process control...

Bioteknologi og biokemi Kemi
19 MAJ

Lene Lange diskuterer klima og teknologi med Svend Brinkmann

Forskningsleder Lene Lange fra DTU Kemitekniks forskningscenter BIOENG var inviteret til psykologiprofessor Svend Brinkmanns radioprogram for at diskutere, hvordan bioteknologi...

Fødevarer, fisk og landbrug Bioteknologi og biokemi Miljø og forurening
15 MAJ

Over 100 mio. til fri forskning

25 forskningsprojekter modtager mere end 100 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd

Produktion og ledelse Miljø og forurening Medicin og medicoteknik Materialer Kemi Energi Bioteknologi og biokemi Fysik
10 MAJ

Nyt teknologi-topmøde fokuserer på digitalisering

Til september holder DTU Danmarks første universitetsdrevne teknologi-topmøde med fokus på digitalisering af Danmarks industri. Med digitalisering som tema debatteres...

08 MAJ

Tropisk plante bekæmper parasitter i høns

Med et ekstrakt fra en tropisk plante har forskere fra DTU fundet en metode til at bekæmpe parasitter hos høns.

Fødevarer, fisk og landbrug Produktionsdyr Husdyrsygdomme
Foto: Torben Nielsen
28 APR

DTU Årsfest med besøg af både en kronprins og en minister

H.K.H. Kronprinsen og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind deltog i DTU’s traditionsrige årsfest, hvor der i festens akademiske del blev luftet både kritik og...

26 APR

Ole Hassager fra DTU modtager Elastyrenprisen 2017

Den danske polymerpris – ATV | Elastyrenprisen 2017 går til professor Ole Hassager, DTU. Prisen er på 100.000 kroner og blev uddelt ved ATV’s årsmøde den 26. april.

Kemi
20 APR

DTU får sin syvende kvindelige doctor technices

Lektor Anne Ladegaard Skov er den syvende kvinde, som modtager doktorgraden i teknisk videnskab, doctor technices, ved DTU.

Materialer
19 APR

Sådan gik det til da Anne blev doctor technices

Lektor på DTU Kemiteknik Anne Ladegaard Skov forsvarede for nylig sin doktorafhandling, hvori hun samler op på fem års forskning.

18 APR

Professor Ole Hassager åbnede Annual European Rheology Conference 2017

Tidligt om morgenen d. 3. april 2017 blev den ærefulde tjans at åbne AERC2017 (Annual European Rheology Conference) givet til professor Ole Hassager fra DTU Kemitekniks...

Kemi
Prismodtageren Anne Ladegaard Skov flankeret af fra venstre administrende direktør Jofrid Klokkehaug, professor Charlotte Scheutz, rektor, professor Anders Bjarklev og professor Ole Sigmund. De tre sidstnævnte udgør priskomiteen. Foto: Steffen Pedersen
30 MAR

Statoil Prisen til forskning i kunstige muskler

Anne Ladegaard Skov modtager Statoil Prisen 2017 for sin internationalt anerkendte forskning i dielektriske elastomerer.

Elektronik Elektromagnetisme Polymerer
24 MAR

General Engineering er DTU's mest populære studieretning

Den engelsksprogede bachelorretning General Engineering er for andet år i træk den mest søgte studieretning på DTU.  

Bioteknologi og biokemi Elektroteknologi Energi Fysik Kemi Materialer
09 MAR

En ekskursion med fabriksingeniørstuderende til Tyskland i 1913

I dette essay skrevet af Professor Emeritus John Villadsen bliver kemiteknikkens oprindelse i Danmark sporet - og således også historien om vores institut som vi kender...

Bioteknologi og biokemi Kemi
01 MAR

Ny forskning: Væsker kan brydes

Ole Hassager og hans team har vist at flydende substanser kan ”brydes” under de rette omstændigheder med stort pres og tilstrækkelig høje hastigheder. Opdagelsen udfordrer...

17 FEB

Good Manufacturing Practice - i praksis

På DTU Kemiteknik har vi mange års erfaring med at undervise de studerende i "Good Manifacturing Practice" eller "GMP". Nu er et efteruddannelseskursus blevet tilføjet...

16 FEB

Teknologisk Hot or Not

Fem forskere kommer med deres bud på, hvilke teknologier der vil dominere, og hvilke der ville glide ud i glemslen i løbet af 2017.

Informationsteknologi Fysik Miljø og forurening Bioteknologi og biokemi
27 JAN

Membraner kan hjælpe patienter med kroniske sår

Alderdom. Overvægt. Diabetes. Trusler mod vores helbred, der er både udbredte og stigende. Det er også de mest almindelige årsager til kroniske sår, der ikke alene er...

Bioteknologi og biokemi Kemi Materialer
18 JAN

Hvad er BIORAPID? Kig med og lær

Hvordan kan en computer hjælpe os til at komme tættere på en kur mod kræft? Se videoen og find ud af, hvordan BIORAPID's forskning bruger matematiske modeller til at identificere...

2016
13 DEC

Flere og bedre ingredienser til krævende forbrugere

Nye grupper af købedygtige forbrugere øger behovet for bæredygtige og klimavenlige ingredienser, der gør maden bedre og mere holdbar. Forskning, uddannelse og innovation...

Fødevarer, fisk og landbrug
25 NOV

Våd vinder i Barcelona

Hæder og ære: Watintech-projektet har vundet en ”Investigation Award” på iWater – ’the International Integrated Water Cycle Show’ i Barcelona.

25 NOV

Gymnasieelever i aktion

En god håndfuld elever fra Odense vandt dette års Hempel-DTU Pris. Og de fik et hovedfuld oplevelser på Kemiteknisk Institut.

25 NOV

En super-supervisor

En vinder hos phd-studenterne: Anne Ladegaard kan nu bære titlen som årets bedste phd-vejleder 2016 på DTU.  

31 OKT

Ph.d.-reception med bobler og blomster

Champagnepropperne sprang, da DTU holdt ph.d.-reception for de tidligere studerende, der har afleveret deres afhandlinger i 2016.

21 OKT

Forskningsseminar: Kemien mellem forskere og industri

DTU er afhængig af industrien, industrien er afhængig af DTU. På CAPEC-PROCESS Research Seminar 2016 blev den nyeste forskning og udviklinger i industrien præsenteret...

07 OKT

Brændeovn der brænder bedre vinder DI Prisen

En digitalt kontrolleret brændeovn med teknologi udviklet på DTU Kemiteknik i samarbejde med Hwam har vundet DI Prisen 2016.

07 OKT

Talentfulde teenagere lærer om livet som forsker

Hvordan er det for en gymnasieelev at være en del af et teknisk universitet på højeste niveau? ScienceTalent Forsker campen tilbyder talentfulde unge et kig ind i DTU...

23 SEP

Novozymes og DTU øger satsningen på fermenteringsteknologi

Novozymes og DTU har lang tradition for samarbejde og nu udvides samarbejdet omkring industriel fermenteringsteknologi frem til 2020. Denne satsning skal sikre flere talentfulde...

Bioteknologi og biokemi Kemi Fermentering
08 SEP

Prisvindende mikrofluidik

Alle elsker ”The World of Microfluidics”! De animerede kortfilm om projektet er nu blevet nomineret til endnu flere priser, denne gang i Malaysia og Colombia.

02 SEP

Det ruller i Sorø

Problemer løses, mennesker mødes og Segways ruller derudad. Sidste uge var scenen sat på Sorø for mingling mellem talentfulde studerende fra hele den biokemiske verden...

17 AUG

Den kinesiske forbindelse

Mange ting gror fra det dansk/kinesiske samarbejde på Sino Danish Center. For Nicolaj Ma har det det åbnet op for til kulturelle oplevelser, karrieremuligheder og en imponerende...

10 AUG

Fra USA til DTU

Mens de fleste DTU-studerende nyder deres sommerferie, bliver campusområdet holdt i live af studerende fra hele verden. På Institut på Kemiteknik har en mindre amerikansk...

29 JUL

Flere dygtige ingeniører på vej fra DTU

Der er fremgang i optaget på DTU. I dag har 2.182 unge fået tilbudt en studieplads på en af DTU´s 33 uddannelser. Heraf 1.041 på professionsbacheloruddannelsen til diplomingeniør...

20 JUL

At opbygge værdifulde relationer

23-årige Niels Carstens elsker at opleve andre kulturer og få nye venner hvor end han befinder sig. Derfor ser han frem til at tage til Beijing til efterårssemesteret for...

05 JUL

Flere og flere vil være ingeniør

For 15. år i træk er antallet af ansøgere til DTU´s uddannelser steget.  2.816 unge har i år søgt ind på en af DTU´s diplom- og civilingeniøruddannelser som deres første...

17 JUN

Tegnefilm gør kompleks forskning let at forstå

DTU Kemiteknik har med stor succes taget tegnefilm og fodboldanalogier i brug for at forklare indviklet forskning. Tegnefilmene har vundet priser ved en filmfestival.

10 JUN

Oliejagten 2016 er skudt i gang

Olieproduktionen er under pres for tiden og der skal stor viden til at finde olien. Det gælder også i onlinespillet Oliejagten, hvor gymnasieelever skal kombinere deres...

Kemi Fossile brændsler
10 JUN

Spin-out fra DTU vinder europæisk pris

Amminex vinder europæisk pris for at opfinde en løsning til at bekæmpe luftforurening. Prisen blev overrakt ved European Inventor Award 2016 i Lissabon i går.

Miljø og forurening
31 MAJ

Nyt studie kan føre Danmark ud af forurenet fosfor-import

Fosfor er et essentielt produkt i landbrugsgødning, og dermed størstedelen af den mad vi indtager. Men fosforminerne er ved at være tomme, samtidig med de i stigende grad...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening Kemi
13 MAJ

Forskningens Døgn tiltrækker interesserede i alle aldre til Institut for Kemiteknik

DTU åbnede endnu en gang dørene for offentligheden for at fremvise det bedste naturvidenskaben har at byde på ved årets Forskningens Døgn og Institut for Kemiteknik (KT...

Foto: Thorkild Amdi Christensen
29 APR

H.K.H. Kronprinsen til DTU Årsfest 2016

En kronebil lagde vejen forbi Lyngby Campus, da DTU Årsfest 2016 gik i gang. H.K.H. Kronprinsen deltog i den akademiske fest.

11 APR

Nye testmetoder til belægninger kan være guld værd for virksomheder

Mennesker. Kloden. Profit. Belægninger kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres tredobbelte bundlinje. Hvad enten de giver folk en længere evakueringstid under en...

11 APR

Spildvarme fra skibsmotorer kan udnyttes til elektricitet

Mange steder i industrien findes der kilder til lavtemperaturvarme, en varme som ofte findes i forbindelse med spildprodukter som den varme udstødningsgas fra en forbrændingsmotor...

Energi Energiproduktion Energisystemer Fossile brændsler Konstruktion og mekanik Forbrændingsmotorer Skibe og off-shore-konstruktioner
08 APR

Spildevand kan genbruges ved hjælp af matematik

I græsk mytologi kan guden Proteus ændre havets og vandets natur. I videnskabens verden kan PROTEUS-projektet meget af det samme. Hjernen bag det, Xavier Flores-Alsina...

07 APR

Halm kan levere byggestenene til tøj og medicin

Glukose fra halm kan komme til at spille en stor rolle i fremtidens fremstilling af mange dagligdagsprodukter. Et prisvindende ph.d.-projekt fra DTU Kemiteknik skal afdække...

06 APR

Membraner baner vejen for en lysere bio-fremtid

Potentialet i biobaserede produkter afhænger stærkt af, hvor attraktive de er set fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt. Nye membranteknologier fra DTU Kemiteknik...

04 APR

Den perfekte bæredygtige plastik har rødder i planter og ler

Et nyt og mere bæredygtigt materiale, der er udviklet ved at forstærke kommerciel bioplastik med tilsætningsstoffer fra planter, kan løse de mest almindelige udfordringer...

Polymerer
21 MAR

Nyt forskningscenter vil forbedre industriens processer og udstyr

Et nyt forskningscenter har set dagens lys på DTU Kemiteknik. Centeret med det sigende navn PILOT PLANT skal forske og undervise i eksperimenterende design processer og...

11 MAR

CO2 skal være en bæredygtig forretning

Det er en særdeles lovende, men foreløbig ineffektiv proces at omdanne CO 2  ​til bæredygtige brændsler og kemikalier, såsom træsprit. DTU Kemiteknik skal finde nye og...

04 MAR

Nyt legat letter vejen til værdifulde erfaringer i Kina

Danske studerende med mod på kinesisk kemiteknik har nu mulighed for at tage op til 10.000 ekstra kroner med sig til kandidatuddannelsen "Chemical and Biochemical Engineering...

Eliteforsk 2016. Tre ph.d-studerende fra DTU modtager rejsestipendier. Foto: Ditte Valente.
26 FEB

EliteForsk hædrer ph.d.-studerende fra DTU

Tre ph.d.-studerende fra DTU modtog på den årlige EliteForsk-konference rejsestipendier på 200.000 kroner til forskningsophold i udlandet. Konferencen hyldede desuden...

Energiproduktion Celler Bakterier og mikroorganismer Organisk kemi
19 FEB

Tyg dig ud af din jernmangel

Grovbolle. Kaffe. Og til at klare morgenånden og hindre jernmangel – et stykke tyggegummi? Ny forskning fra DTU Kemiteknik viser interessant potentiale, idet man ved...

29 JAN

Gør I en særlig indsats for at fremme naturvidenskab og teknologi? Indstil din...

Hvert år uddeles Hempel-DTU prisen, der er en anerkendelse af gymnasier der gør en ekstra indsats for at engagere deres elever i naturvidenskab og teknik. Prisen overrækkes...

2015
11 DEC

Bille skal forhindre blodpropper i olien

Et protein fra en lille tandbukbille kan blive et sikkert og miljøvenligt alternativ til de kemikalier, der i dag mindsker faren ved transport af olie.

Bioteknologi og biokemi Enzymer og proteiner Råstoffer og råstofudvinding
Elever fra tekniske skoler er til uddannelsesdag på DTU som afrunding på onlinespillet Oliejagten. Foto: Mikal Schlosser
23 NOV

Gymnasieelever på online oliejagt

Der var fuldt hus, da Center for Olie og Gas – DTU inviterede elever fra gymnasier og tekniske skoler til uddannelsesdag som afrunding på onlinespillet Oliejagten.

20 NOV

AaB-trøjen bidrager til den gode stemning

Lektor Jakob Munkholt Christensen fik prisen som Årets Underviser 2015. Hans råd er at skabe en tryg atmosfære, hvor studerende ikke er bange for at spørge.

13 NOV

Gymnasieelever oplevede naturvidenskabens verden på tæt hold på DTU Kemiteknik

150 elever fra Borupgaard Gymnasium besøgte Kemiteknik for at få et indblik i hvad en eventuel fremtid inden for naturvidenskab kan byde på.

Få vores nyhedsbrev

Læs de seneste nyheder fra DTU Kemiteknik, abonnér på vores månedlige nyhedsbrev. (let at framelde).

 

Læs tidligere nyhedsbreve her

 

News from DTU Chemical Engineering

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.