Vejledning

Som udgangspunkt skal virksomheden udbetale løn til praktikanten. Hvis I har fået en praktikplads, som ikke vil betale jer løn, så kan I ansøge om fortsat at få udbetalt SU i praktikperioden. I skal så have fat i en blanket kaldet Dokumentation for ulønnet praktikophold. Den udleveres i SU administrationen i bygning 101. Den kan også udskrives fra det ovenstående link.

I skal selv udfylde det meste af erklæringen, men jeres arbejdsgiver skal også bekræfte, at I ikke får løn. Denne underskrift er ikke svær at få fat på hvis jeres praktikplads er i Danmark. Det kan blive vanskeligt hvis praktikstedet er et sted i det fjerne udland. I så tilfælde accepterer SU administrationen at praktik- planlæggeren underskriver i stedet. I dette tilfælde bør man også vedlægge dokumentation i form af brev eller e-mail hvor det fremgår at der er tale om ulønnet praktik.