Forside

Rolf H. Ringborg and Mafalda Costa Artur Dias working on an experimental setup for the automated kinetic characterization of enzymes. Photo by Thorkild Christensen.

Velkommen til DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.
Polymers and particles. Synthesis of polymers (flask) and surface modification of particles (small vials) can be used to control agglomeration of particles (petri dish). Photo: Thorkild Christensen

Vores forskning

DTU Kemiteknik er solidt funderet på teknologiske grundfag og ingeniørvidenskabelige discipliner. Instituttets seks forskningcentre bygger videre på dette stærke fundament med specialiserede forskningsaktiviteter.


Læs mere om vores forskning
CHEC. Foto: Thorkild Christensen

Om os

På DTU Kemiteknik er vi rundt regnet 270 medarbejdere fra 37 lande. Heraf er ca. 100 videnskabelige medarbejdere, 100 er ph.d-studerende, og 70 er administrative og tekniske medarbejdere.


Læs mere om DTU Kemiteknik
Enzyme discovery. New enzymes are discovered through a combination of in silico bioinformatics and expression of novel enzymes in relevant microorganisms in the laboratory of the BioProcess Engineering research centre. Photo: Thorkild Christensen

Vores uddannelse

Vores uddannelser udbydes på diplom, bachelor og kandidat niveau og dækker en masse spændende områder inden for kemiteknikkens verden. Hvis du kunne tænke dig at lave dit ph.d.-projekt hos os, har vi en række interessant ph.d.-uddannelser, de fleste i samarbejde med industrien. Og til industrien tilbyder vi flere efteruddannelseskurser så du kan pudse dine kompetencer af med den nyeste forskning.


Læs mere om vores uddannelse.

SDC

Faculty

Dr.techn. Anne Ladegaard Skov