DTU har skrevet kontakt med teamet, der skal bygge nyt til DTU Kemiteknik

tirsdag 15 aug 17

Kontakt

Sune Aros Borch
Projektleder
CAS
61 39 63 55

DTU har valgt Hoffmann, MOE, Mikkelsen Arkitekter og Link Arkitektur som teamet, der skal tegne og bygge ny forskning- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik på Lyngby Campus. 


Den nye bygning på ca. 5.200 m2 betyder, at DTU Kemiteknik, som vokser både i antal medarbejdere og forskningsresultater, kan udvide rammerne til forskning, undervisning og innovation. Bygningen kommer til at indeholde forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler, værkstedsarealer samt kontorarealer og fælles faciliteter.

Totalentreprise med forhandling
Projektet blev udbudt i totalentreprise med forhandling for at sikre tidlig inddragelse af alle parter. DTU CAS Bygherre har derfor de seneste måneder haft mulighed for at gå i dialog med de prækvalificerede teams og drøfte opgaven, inden deres endelige tilbud blev givet.

”Vi er glade for udbudsmodellen, som vi mener skaber de bedste muligheder for et konstruktivt samarbejde mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør. Vi har nu valgt et stærkt hold, som vi glæder os til at samarbejde med om at få tegnet og realiseret en fremragende forskningsbygning til DTU Kemitekniks aktiviteter”, siger projektleder Sune Aros Borch fra DTU Bygherre.

Hos Hoffmann er der også stor tilfredshed med den tidligere involvering:
”Vi i Hoffmann sætter stor pris på at blive involveret i projekteringsfasen, og det har været en spændende proces, hvor vi sammen i forløbet er kommet frem til de rigtige løsninger og ikke mindst den videre proces. Projektets værdi forøges af at have alle relevante ressourcer med fra start”, udtaler administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen.

Laboratorier i kæmpeskala
En stor del af bygningen kommer til at indeholde forsøgshaller, det vil sige laboratorier i kæmpeskala, og særligt den store skala kræver særlige kompetencer hos teamet.

"Det er en meget spændende og ingeniørmæssig krævende udfordring at skulle projektere en bygning med faciliteter, hvor brugerne bringer fundamental forskning fra laboratoriet via pilot plants med semi-industriel skala til industriel anvendelse", siger afdelingsleder i MOE, Kim Leander Hoegh.

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri. Instituttet har sin tyngde inden for forskning, og forskningsbaseret uddannelse og innovation og mærker en markant efterspørgsel fra industrien i forhold til at kunne udbygge arbejdet med instituttets kerneområder.

Forsøgshaller og laboratorier skal derfor indrettes og forsynes til at kunne håndtere forsøg med biomasse, biobrændsel, fermentering, pharmaproduktion, partikelteknologi, organiske opløsningsmidler, højtemperatur- og forgasningsforsøg. Laboratorierne skal kunne opnå en GMO 1 klassifikation. Én af forsøgshallerne og to laboratorier skal desuden kunne opnå GMO 2 klassifikation.

Nybyggeriet sammenbygges med eksisterende bygninger, så der skabes god sammenhæng i det samlede kompleks.

”Det er en interessant udfordring for arkitekt-teamet, hvor krævende funktionelle sammenhænge og integrering af store rum med spændende forsøgshaller mm. vil præge formgivningen af nybyggeriet”, siger Direktør Stig Mikkelsen, Mikkelsen Arkitekter 

Bygningen ligger i den nordlige del af 2. kvadrant på DTU’s campus i Lyngby. Et område, som i disse år forstærkes og fortættes med flere store nybyggerier, der skal understøtte DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art forskningsfaciliteter og innovationsfremmende læringsrum.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.