Samarbejde. Foto: Colourbox

Samarbejde med DTU Kemiteknik

DTU Kemiteknik har et nært og gensidigt forpligtende samarbejde med store dele af dansk erhvervsliv, med forskningsbaserede internationale virksomheder inden for kemi, bioteknologi, pharma, fødevarer og energi og med anerkendte universiteter over hele kloden.

Samarbejdet med erhvervslivet inkluderer blandt andet virksomhedskonsortier der følger vores forskning på det generelle plan, konkrete projekter, samt store strategiske samarbejder over mange år. Samarbejdet dækker oftest forsknings- og udviklingsprojekter der omfatter både teoretisk arbejde og eksperimenter, der kan spænde fra små laboratoriesystemer, over pilotanlæg til implementering af resultater i fuld industriel skala. Samarbejdet kan også omfatte efteruddannelseskurser rettet mod flere virksomheder eller udviklet specifikt til en enkelt virksomhed.

Flere af instituttets forskningscentre har et virksomhedskonsortium tilknyttet deres særlige område, og overordnet har instituttet et tværgående konsortium under navnet KT Consortium. Du er meget velkommen til at kontakte institiutdirektør og centerledere for at høre mere om mulighederne for at samarbejde.

Alumnenetværket

På DTU Kemiteknik ser vi vigtigheden i at opretholde et stærkt netværk til tidligere studerende og til samarbejdspartnere. Som alumne får du adgang til en lang række arrangementer på DTU, hvor du bl.a. kan mødes med andre tidligere studerende. Er du efter endt uddannelse stadig nysgerrig på, hvad der rør sig i kemiteknikkens verden og vil du høre om den nyeste forskning fra danske og udenlandske forskere, så er du som alumne velkommen til at deltage gratis i vores Departmental Seminars. Du kan holde øje med kommende seminarer her. Du kan også kontakte instituttet, hvis du vil vide mere om vores Departmental Seminars.

Bliv medlem af DTU Alumne på 2 minutter

DTU Alumni

DTU's Alumneforening er et gratis tilbud for alle dimittender med en afsluttet BEng, BSc, MSc, ph.d. eller Kandidat/MBA fra DTU, DTH, DIA eller IHK.


Kontakt

Kim Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45