Praktik på Diplom Kemi

Dette er den lokale hjemmeside for kemiretningens diplompraktik. Her kan du læse om praktikophold bl.a. hvilke krav der stilles, hvilke blanketter du skal udfylde og inspiration til hvor du kan søge praktik.

Praktikmøde

Fredag den 17. september 2021
Mødet bliver afholdt over Zoom fra kl. 12.15 - 13.15
Link til zoom kan fås ved henvendelse til Anne Helene Juul.

Formål

Praktikken løber over en 20 ugers periode (eksk. ordinære feriedage) i alt 100 dage, og formålet er at give dig som studerende en eller flere af følgende kvalifikationer: 

  • Praktisk kendskab til kemisk eller biokemisk analyseteknik, herunder udvikling af nye analysemetoder
  • Praksis kendskab til kemisk eller biokemisk produkt- og procesudvikling
  • Praktisk kendskab til kemi- eller bioteknologiske industrielle anlægs opbygning og funktion, herunder reparation og vedligeholdelse
  • Praksis forståelse for offentlige kontrolforanstaltninger indenfor det kemiske og biokemiske område
  • Forståelse af økonomiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold
  • Indsigt i en virksomheds/institutions sociale og administrative miljø (kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer samt regler og administrative rutiner)
  • Øvelse i at forelægge arbejdsresultater i rapporter af varierende detaljeringsgrad og at præsentere resultatet mundtligt.

Det kan også formuleres generelt, at studerende skal lære noget om erhvervslivet og praktisk ingeniørarbejde.

 

DTUs generelle retningslinier for praktikken

Langt det meste af praktikken er ens for alle diplomingeniørstuderende på DTU. Retningslinjerne kan læses her.

Forudsætninger:

For at kunne tilmelde dig praktik skal du have bestået mindst 80 ECTS point og have været tilmeldt samtlige kurser på 3. og 4. semester.

For at kunne påbegynde praktik skal du have bestået mindst 110 ECTS point og have været til eksamen i samtlige kurser på 3. og 4. semester.

For studerende, der påbegynder praktik efter 1. september 2018, gælder nedenstående krav

For at påbegynde praktik skal den studerende opfylde følgende krav:

  • Have bestået mindst 95 ECTS-point, heriblandt samtlige kurser på 1. og 2. semester

  • Have været til eksamen i samtlige kurser på 3. og 4. semester.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra kravene til påbegyndelse af ingeniørpraktikken. Anmodning om påbegyndelse af ingeniørpraktikken, før alle forudsætninger er opfyldt, skal rettes til den relevante studieleder, som har beslutningskompetencen (Lektor Ulrich Krühne for Diplom Kemi). Såfremt anmodningen imødekommes, orienterer studieleder Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Kontoret for Studiedrift.

Blanketter, vejledninger og slides om praktik

I menuen til venstre findes de relevante filer (se især "Praktikvejledning - 10 punkts plan").

Tidsplaner

Praktik forår 2021

1. praktikdag  Sidste praktikdag  Frist for aflevering af rapport 
20 ugers praktikperiode                                  1. februar 2021       18. juni 2021 2. juli 2021
Praktik efterår 2021 1.praktikdag Sidste praktikdag Frist for aflevering af rapport
20 ugers praktikperiode                                 30. august 2021          14. januar 2022         28. januar 2022                           
Praktik forår 2022                         1.praktikdag                 Sidste praktikdag   Frist for aflevering af rapport 
20 ugers praktikperiode 31. januar 2022 26. juni 2022 10. juli 2022

Praktikkoordinator

Søren Kiil
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 27

Praktikadministration

Anne Helene Juul
Studiesekretær
DTU Kemiteknik
45 25 28 36