Praktik på diplom kemiretning

Du er landet på den officielle hjemmeside for kemiretningens diplompraktik. Hvis du læser videre vil du få en masse vigtig information omkring praktikophold, bl.a. hvilke krav der stilles, hvilke blanketter du skal udfylde og ikke mindst information om hvor du kan søge praktik.

Der afholdes praktikmøde
Tirsdag den 18. februar 2020
kl. 12.15 - 12.55 i bygning 227, lokale 239.

Praktikken forløber over en 20 ugers periode (eksk. ordinære feriedage) og formålet er at give dig som studerende:

 1. En eller flere af følgende kvalifikationer:
  • Praktisk kendskab til kemisk eller biokemisk analyseteknik, herunder udvikling af nye analysemetoder
  • Praksis kendskab til kemisk eller biokemisk produkt- og procesudvikling
  • Praktisk kendskab til kemi- eller bioteknologiske industrielle anlægs opbygning og funktion, herunder reparation og vedligeholdelse
  • Praksis forståelse for offentlige kontrolforanstaltninger indenfor det kemiske og biokemiske område
 2. Forståelse af økonomiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold
 3. Indsigt i en virksomheds/institutions sociale og administrative miljø (kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer samt regler og administrative rutiner)
 4. Øvelse i at forelægge arbejdsresultater i rapporter af varierende detaljeringsgrad og at præsentere resultatet mundtligt.

Det kunne også formuleres mere generelt, at de studerende skal lære noget om Verden uden for DTU, og få udblik og erfaring med planlægning og tværfagligt projektarbejde:

Udblik

Allerede som studerende skal I forstå at verden er meget større end I tror. At virksomheder og mennesker kan være meget forskellige fra dem I kender på DTU, og at den viden og de færdigheder, I har lært på diplomstudiet alligevel er anvendelige og nyttige.

DTUs generelle regler for praktikken
Dele af praktikken er ens for alle diplomingeniørstuderende på DTU. Reglerne kan læses her:
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/administration/vejledninger/praktik-paa-diplomingenioeruddannelserne-faelles-retningslinjer

Planlægning

af et større projekt, større end I hidtil har mødt på DTU, og

 

Rapportering,

d.v.s. beskrivelse af opgaven, fremgangsmåden, måleresultaterne og en konklusion. Alt sammen skrevet så udenforstående - herunder DTU vejlederen - kan begribe det.

For at kunne tilmelde dig praktik skal du have bestået mindst 80 ECTS point og have været tilmeldt samtlige kurser på 3. og 4. semester.

For at kunne påbegynde praktik skal du have bestået mindst 110 ECTS point og have været til eksamen i samtlige kurser på 3. og 4. semester.

For studerende, der påbegynder praktik efter 1. september 2018, gælder nedenstående krav

For at påbegynde praktik skal den studerende opfylde følgende krav:

 • Have bestået mindst 95 ECTS-point, heriblandt samtlige kurser på 1. og 2. semester

 • Have været til eksamen i samtlige kurser på 3. og 4. semester.

  Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra kravene til påbegyndelse af ingeniørpraktikken. Anmodning om påbegyndelse af ingeniørpraktikken, før alle forudsætninger er opfyldt, skal rettes til den relevante studieleder, som har beslutningskompetencen (Lektor Ulrich Krühne for Diplom Kemi). Såfremt anmodningen imødekommes, orienterer studieleder Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Kontoret for Studiedrift.

Tidsplaner

Praktik forår 2019 1. praktikdag Sidste praktikdag
20 ugers Praktikperiode 4. februar 2019 21. juni 2019

Praktik efterår 2019 1. praktikdag Sidste praktikdag
20 ugers Praktikperiode 2. september 2019   17. januar 2019         
Praktik forår 2020 1. praktikdag       Sidste praktikdag   
20 ugers Praktikperiode 3. februar 2020 19. juni 2020

Kontakt

Søren Kiil
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 28 27