Ny generation giver bud på at løse klimaudfordringer

Thursday 20 May 21
|
by Peter Aagaard Brixen, Nasrin Billie

Contact

Marie Louise Møllebæk Pollmann-Larsen
Project Manager
DTU Skylab
+45 61 65 56 69

Om Next Generation:

  • et årligt tilbagevendende initiativ drevet af DTU Skylab, der engagerer unge studerende og iværksættere i at løse store klimaudfordringer.
  • trækker på innovation og teknologier fra deltagende partnere og universiteter, og engagerer dem i at finde løsninger til konkrete, lokale udfordringer.
  • giver de unge et stærkt internationalt netværk, der kan styrke deres karriere. 

Om Next Generation Water Action (NGWA):

  • Et globalt initiativ og en innovationsproces, som involverer mere end 100 studerende og entreprenører fra tidlige startups fra Danmark, Mexico, Indien, Korea, Ghana og Kenya.
  • Samtlige deltagere i NGWA har siden i februar 2021 arbejdet med at udvikle deres løsningsforslag i en proces med bootcamps, coaching sessioner og oplæg fra eksperter.
  • De studerende har grupperet sig inden for fem udfordringer, der er stillet af både danske og internationale virksomheder og organisationer fra vandsektoren, mens entreprenørerne pitcher deres startup-projekter mhp videreudvikling og på at styrke deres netværk i vandsektoren.

Internationale studerende og startups fra fem lande mødtes på DTU og i en online-event til dyst om at løse klimaudfordringer på vandområdet.

Unge studerende og startups fra Danmark, Indien, Sydkorea, Kenya og Ghana gav tirsdag deres bud på nye teknologier, der kan bidrage til at løse de globale udfordringer på vandområdet. I en heldags-event med finaler i Next Generation Water Action (NGWA), som blev afholdt i DTU Skylab i kombination med online-events i de deltagende lande, præsenterede 11 startup-virksomheder og 10 studenterprojekter deres løsninger for repræsentanter og virksomheder fra den globale vandsektor. Seks projekter fik støtte til at udvikle deres teknologier og billetter til at deltage i vandkongressen IWA i 2022.

”Engagerede studerende har imponeret ved at arbejde ambitiøst på de vandudfodringer de fik stillet tidligt på semeret og formåede til finalen at inspirere vores partnere og jury med nye løsninger og tilgange. Involverede iværksættere fik ligeledes vist hvordan de fik styrket deres løsninger og udbredelsen af denne igennem vores startup program i Next Generation. Nogle af projekterne løser lokale udfordringer og vil kunne testes inden for kort tid, men en vigtig del er, at hele processen styrker de unge talenter til at kunne handle på vandudfordringer ved at udbygge deres viden, netværk og konkrete arbejde med en ide,” siger Marie Pollmann-Larsen, projektleder for NGWA fra DTU Skylab.

Hun glæder sig til følge de mange løsninger på at udnytte næringsstoffer i spildevand, forbedring af vandforsyning og de øvrige fire projekter, som skal præsenteres på IWA vandkongressen i 2022. 

Uddannelse af nye talenter
Industripartnerne og de internationale samarbejdspartnere har spillet en central rolle i initiativet, hvor de har stillet fem konkrete udfordringer. De studerende i programmet har budt ind med løsninger og teknologier, og løsningerne er blevet til via sparring, coaching og oplæg med både danske og internationale virksomheder og organisationer fra vandsektoren.

”Vi får et fantastisk indblik i, hvad der foregår rundt omkring på vandområdet ved at være med i et initiativ som dette. Hele processen er med til at understøtte innovation og til at udvikle de talenter, vi skal ansætte fremover, uanset om det er i Indien eller i Danmark. Det er afgørende vigtigt for os at få denne her stærke base af unge mennesker, som kan gå ind og forandre verden”, siger Søren Hvilshøj, global divisionsdirektør i Rambøll.

Samme melding lyder fra Morten Riis, Group Director i Grundfos, der ser NGWA som et initiativ, der er med til at uddanne nye talenter inden for vandområdet.

”Et initiativ som dette giver mening for os som virksomhed, fordi det er en del af Grundfos' formål at bidrage til løsning af de globale udfordringer på vandområdet, og det er netop det, de studerende og iværksætterne gør,” siger Morten Riis.

De studerende i NGWA har budt ind med løsninger og teknologier, og løsningerne er blevet til via sparring, coaching og oplæg med både danske og internationale virksomheder og organisationer fra vandsektoren

Samarbejde på tværs af lande styrker Danmarks position
For industripartnerne har det været interessant at se, hvordan de unge har adresseret udfordringerne og bæredygtighedsaspektet.

”De har haft en holistisk tilgang til at løse udfordringerne og vurderet de samfundsmæssige implikationer af deres projekt,” siger Søren Hvilshøj.

Mads Helleberg Dorff, chef for Dansk Industri Vand, deltog i juryen på finaledagen og var imponeret over, at de studerende havde arbejdet med så konkrete løsninger.

”Det er ikke alle projekter, som præsenterer ny teknologi, men det er en styrke, at så mange af projekterne giver bud på lokale udfordringer, og kan indgå som løsninger umiddelbart. Og så er det vigtigt, at Next Generation engagerer studerende i at udvikle nye løsninger og måske gøre karriere inden for vandområdet, som er en dansk styrkeposition”, siger Mads Helleberg Dorff.

Marie Pollmann-Larsen er enig i, at de studerende løste mange konkrete udfordringer, men hun peger på at andre projekters kvalitet bestod i, at de overførte gode løsninger og viden, som kunne gøre nytte i andre lande.

”Vi skal ikke altid opfinde noget nyt. Vi skal også bringe de unges viden ud i en global kontekst ved at arbejde på tværs af nationaliteter. Det handler om at finde ud af, hvordan man kan bringe teknologien i spil på nye måder, der gavner flere mennesker rundt om i verden," siger Marie Pollmann-Larsen.

Intens og lærerig oplevelse for de studerende
For Matias Lemus, der er DTU-studerende og involveret i projektet BG+, har den største læring ved innovationsprocessen været at udvikle vedholdenhed og omstillingsparathed, når den oprindelige idé viser sig ikke at holde stik.

”Vi brugte lang tid på at udvikle en idé, som vi måtte opgive, fordi den viste sig at være ikke levedygtig, og det resulterede i at vi måtte starte forfra og angribe udfordringen fra en anden vinkel. Det lærte mig, at der ikke kun er én løsning. Tværtimod, så vil der altid være adskillige måder at løse et problem på,” siger Matias Lemus. 

For tyske Josina Wittenberg, der er KU-studerende, har deltagelsen i initiativet med projektet ReTeto ligeledes været en intens og lærerig oplevelse fra start til slut.

”Vi startede med at være fire fremmede, der mødtes virtuelt og så hinanden via en computerskærm, men over de næste par måneder dannede vi en omgangsform og en forståelse for hinandens styrker og kompetencer. Så vi begyndte gradvist at arbejde mere og mere som et team, og jeg endte med at tage ansvar som leder for vores gruppe, hvilket var en hel ny oplevelse for mig, men som jeg er enormt glad for at have med i rygsækken," fortæller Josina Wittenberg.  

Se eller gense finalen her: Finals – Livestream – Next Generation Water Action

 

 


Related videos  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Show more

News and filters

Get updated on news that match your filter.