CO2 skal være en bæredygtig forretning

fredag 11 mar 16
|
af Rasmus-Hoejmark-Ravn

Kontakt

Anker Degn Jensen
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 41

Kontakt

Jakob Munkholt Christensen
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 28 10

Kontakt

Brit Bille Albrektsen
AC-Fuldmægtig
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 10 66

Det er en særdeles lovende, men foreløbig ineffektiv proces at omdanne CO​til bæredygtige brændsler og kemikalier, såsom træsprit. DTU Kemiteknik skal finde nye og mere effektive løsninger med syv millioner kroner fra VILLUM FONDEN i ryggen.

Det er ingen hemmelighed, at vores planet har behov for alternative energikilder til at erstatte fossile brændsler. Samtidig er det kendt stof for de fleste, at vi fortsat er langt fra at kunne kalde os uafhængige af olie, kul og naturgas, der hvert år sender milliarder af ton CO2 ud i Jordens atmosfære.

Hvad færre måske er klar over, er at den klimaskadelige drivhusgas i stedet kan bruges i fremstillingen af adskillige nyttige produkter - og endda være en kilde til en mere bæredygtig fremtid. For eksempel kan CO2 omdannes direkte til træsprit (metanol), der er et af de lovende alternativer til fossile brændsler.

Der er dog et betydeligt bump på vejen: Processen er for ineffektiv, og udbyttet af træsprit i sidste ende for ringe. DTU Kemiteknik har derfor modtaget en bevilling på syv millioner kroner fra VILLUM FONDEN i bestræbelserne på at finde en løsning, der er både miljømæssig og økonomisk bæredygtig.

For meget vand

Fremstillingen af træsprit foregår ved at lade kuldioxiden indgå i en reaktion med brint. Problemet er, at de katalysatorer, der bruges til at styre reaktionen, ikke kan forhindre, at en væsentlig del af fremstillingen ender som uønskede kulbrinter. Samtidig spilder de for meget af brinten ved at omdanne den til vand.

Det er problematisk, da der er væsentlige omkostninger forbundet med at producere brint ved hjælp af solceller for eksempel. Vi er stadig relativt langt fra at have noget af kommerciel interesse”, siger adjunkt Jakob Munkholt Christensen fra DTU Kemiteknik.

Instituttet vil derfor hovedsageligt fokusere på udviklingen af nye katalysatorer, der effektivt kan omdanne CO2 til træsprit, men også andre værdifulde alkoholer. Det gælder blandt andet ætanol og butanol, der ligeledes betragtes som bæredygtige alternativer til fossile brændsler.

En vanskelig proces

”Næsten alle brændstoffer og kemikalier indeholder kulstof, som i dag fås fra fossile brændsler. CO2 er en mulig kulstofkilde, når vi ikke længere vil bruge – eller ikke har flere – fossile brændsler, så derfor er det interessant effektivt at kunne omdanne CO2 til kemikalier og brændstoffer. På sigt er potentialet stort”, siger professor Anker Degn Jensen fra DTU Kemiteknik.

De syv millioner kroner, der er sat af til projektet, er en del af en større bevilling på 150 millioner kroner til etableringen af et nyt center på DTU med fokus på netop bæredygtige kemikalier og brændstoffer. Arbejdet skydes i gang til sommer og fortsætter otte år frem. DTU Kemiteknik forventer blandt andet at ansætte fire nye Ph.d.-studerende til formålet.

”Det er en meget udfordrende proces og meget vanskeligt at finde materialer med de rette egenskaber til at fungere som effektive katalysatorer. Ellers var det blevet gjort allerede", siger Anker Degn Jensen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.