Biomanufacturing Project House set indefra

Nyt bioindustrielt initiativ får bestyrelsesformand fra DTU

mandag 17 aug 20
|

Kontakt

Krist V. Gernaey
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 29 70

Om BPH

Ca. 15 projekter vil årligt være tilgængelige for de studerende, og samarbejde med bl.a. DTU, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet skal sikre en bred rekrutteringsbase. De studerende får tilbudt stipendier på 5–12 måneders ophold i Kalundborg med bolig og adgang til forskningsfaciliteterne i BPH. Samtidig bevarer de tilknytningen til den uddannelsesinstitution, hvor de er tilmeldt kandidatuddannelsen.

En række aktører bidrager med i alt 120 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden bevilliger 65 mio. kr. til at finansiere udstyr, personale og drift af BPH i den første projektperiode. Når de første studerende påbegynder projekter hos BPH i begyndelsen af 2022 vil de blive integreret i et lokalt studiemiljø i rivende udvikling, som allerede omfatter 300–400 studerende.

Professor Krist V. Gernaey er udpeget som bestyrelsesformand for Biomanufacturing Project House (BPH). Her skal han sammen med andre erfarne kræfter drive stærkt samarbejde mellem industri og forskning i Skandinaviens største bioindustrielle klynge i Kalundborg.

Kun en måned efter at det blev offentliggjort, at en samlet bevilling på 120 mio. kr. skal skabe rammer og indhold for et forsknings- og uddannelsesinitiativ i Kalundborg, er en stærk bestyrelse nu på plads. Biomanufacturing Project House's (BPH) nyvalgte bestyrelse, der består af erfarne repræsentanter fra danske universiteter, lokale virksomheder og Kalundborg Kommune, vil bringe både deres netværk og deres store ekspertise inden for biotek, procesindustri samt industri 4.0 i spil for at bidrage til initiativets succes.

Skandinaviens største bioindustrielle klynge

Kalundborg er Skandinaviens største bioindustrielle klynge, internationalt anerkendt for industriel bæredygtighed og cirkulær produktion og hjemsted for flere end 5.000 industriarbejdspladser fordelt på en række af Danmarks største virksomheder. Imidlertid er klyngen udfordret af en begrænset tilstrømning af nyuddannede specialister og mangel på forskningsinfrastruktur. Kalundborgs beliggenhed en times kørsel fra Odense og København kan være en barriere, som gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde en kvalificeret arbejdsstyrke. Det skal initiativet bidrage til at ændre.

Formålet er at tiltrække nye studerende og tilføre innovationskraft og bæredygtige løsninger på konkrete problemstillinger i virksomhederne.

Nye muligheder

”Biomanufacturing Project House er et unikt initiativ og et godt første skridt mod at gøre Kalundborg-miljøet endnu mere attraktivt for studerende og forskere. Viden fra de studerendes hjemmeinstitutioner kombineret med indsigt fra industriel praksis har potentiale for innovation, og initiativet vil åbne nye muligheder for både studerende, forskere og virksomheder. Vi har i forvejen et velfungerende samarbejde med industrien i Kalundborg, og som formand for BPH glæder jeg mig til at være med til at styrke dette yderligere,” siger Krist V. Gernaey, professor ved Institut for Kemiteknik på DTU, der er udpeget som formand for bestyrelsen.

Engageret og kompetent bestyrelse

Daniel Bojsen, Head of Health, Social and Engineering på Professionshøjskolen Absalon, der har det ledelsesmæssige ansvar for BPH, glæder sig over den nyetablerede bestyrelse:

”Vi er lykkedes med at samle et meget stærkt og kompetent team med de helt rigtige netværk og kompetencer til at løfte bestyrelsesansvaret for BPH. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, og selv om vi endnu ikke har haft vores konstituerende møde, hæfter jeg mig ved et stort engagement fra repræsentanter fra både industrien og universiteterne.”

Bestyrelsen for BPH, der konstitueres formelt på førstkommende bestyrelsesmøde i september 2020, består af:

 • Krist V. Gernaey, Professor, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet, Formand
 • John K. Pedersen, Vicedekan, Research and Innovation, Fakultet for Engineering and Science, PhD Study Director, Aalborg University
 • Lars Ditlev Mørck Ottosen, Head of Engineering, Aarhus Universitet
 • Anna Haldrup, Head of Food Science, Københavns Universitet
 • Kasper Hallenborg, Head of The Maersk MC-Kinney Møller Institute, Syddansk Universitet
 • Daniel Bojsen, Direktør for Sundhed, Social og Engineering, University College Absalon
 • Claus Felby, Senior Vice President, Biotek, Novo Nordisk Foundation
 • Michael Hallgren, Produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg A/S
 • Jesper Haugaard, Vice President, EMA operation, Novozymes
 • Sølvi Storsæter Bjørgum, CEO, Equinor Refining Denmark A/S
 • Jan Lysgaard Thomsen, Kommunaldirektør, Kalundborg kommune
 • Leder af BPH – (skal udnævnes)

Bestyrelsen får bl.a. ansvar for at udvælge og tildele stipendier for kandidatafhandlinger og godkende forskningsprojekter, der finder sted på BPH. Sammen med lederen fra BPH er det også bestyrelsens ansvar at udvikle og beslutte relevante strategier og politikker for BPH, der skal sikre, at projektets store potentiale forløses. Bestyrelsen vil desuden bistå lederen for BPH med at sikre initiativets succes og følge det tæt for at sikre, at det lever op til interessenternes forventninger.

Samarbejde og anvendt forskning

Det fysiske omdrejningspunkt for initiativet er BPH, som vil blive drevet i regi af Professionshøjskolen Absalon, der i forvejen uddanner diplomingeniører i Kalundborg. Herfra vil studerende fra danske og internationale universiteter udføre anvendt forskning inden for bioproduktion, cirkulær produktion, industri 4.0 og relaterede områder i samarbejde med lokale industriaktører. Det er planen at gennemføre 75 kandidatprojekter i den første projektperiode, som løber fra 2020, hvor byggeriet påbegyndes, til 2026.

De første studerende begynder projektarbejdet i BPH i starten af 2022, men allerede nu trækker den nye bestyrelse i arbejdstøjet.

Kontakt

Krist V Gernaey, kvg@kt.dtu.dk; +45 45252970 (kontor); +45 30585470 (mobil).

Læs pressemeddelelsen på Absalon University College hjemmeside.

 

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.