Foto: FLSmidth

Forskere accelererer klimavenlig industriproduktion

torsdag 27 sep 18
|

Kontakt

Kim Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45

Kontakt

Peter Arendt Jensen
Seniorforsker
DTU Kemiteknik
45 25 28 49

Om projektet

Innovationsfondens investering: 20 millioner kr.
Samlet projektbudget: 54 millioner kr.
Varighed af projektet: 5 år
Projektets officielle titel: ProBu - Process technology for sustainable Building materials production

Deltagere i projektet:
DTU
FLSmidth A/S, Lars Skaarup Jensen, lasj@flsmidth.com 
ROCKWOOL koncernen, Dorthe Lybye, dorthe.lybye@rockwool.com

 

 

DTU skal i samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL udvikle bæredygtige procesteknologier, der øger brugen af alternative brændsler og råstoffer og mindsker udledningen af CO2. Projektet har modtaget 20 mio. kr. fra Innovationsfonden.

FLSmidth og ROCKWOOL-koncernen arbejder løbende med at reducere klimaaftrykket fra deres produktion, og et nyt samarbejdsprojekt med DTU skal yderligere accelerere denne udvikling.

Ambitionerne er store: ROCKWOOL forventer en lang grønnere produktion med en reduktion af CO2 og et mindre brændstofforbrug. Og ved at anvende alternative cementformuleringer og produktionsmetoder vil FLSmidth lancere mere effektive teknologier til brug af alternative brændsler og reduktion af emissioner.

Begge virksomheders teknologi er baseret på højtemperaturprocesser, som er svære at ’se’ og måle på. Målet med projektet er at optimere disse processer igennem hele produktionskæden, og her har DTU Kemiteknik en særlig ekspertise, idet man i forskningscenteret CHEC gennem mange år har haft fokus på forskning i forbrændingsprocesser og reduktion af emissioner.

”For at reducere CO2-udledningen yderligere skal vi ind og arbejde på en dybere forståelse af processerne i højtemperaturreaktorer anvendt på produktionsanlæggene. I tæt samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL skal der udføres avancerede målinger direkte på de industrielle anlæg, og senere skal ændringer implementeres på produktionsanlæggene,” siger seniorforsker Peter Arendt Jensen.

En mere grøn produktion af cement- og isoleringsmaterialer vil ikke blot være en klimamæssig gevinst, men også styrke den danske byggematerialeindustris eksport til globale markeder. Med bedre energiudnyttelse, minimal miljøbelastning og høj genanvendelse af affaldsmaterialer kan virksomhederne styrke deres teknologiske førerposition og dermed deres konkurrenceposition globalt.

Se hele pressemeddelelsen her.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.