Foto: Colourbox

Ny affaldsteknologi skal mindske CO2 udledning

mandag 06 sep 21
|

Kontakt

Peter Arendt Jensen
Seniorforsker
DTU Kemiteknik
45 25 28 49

Fakta

 • Innovationsfondens investering: 18,6 millioner kroner
 • Samlet budget: 28,7 millioner kroner
 • Varighed 4 år
 • Officiel titel: CircFuel - Achieving Circular Economy: Pyrolysis of waste into synthetic fuel at cement plants
Nyt innovationsfondsprojekt skal udvikle teknologi, der reducerer CO2 -udledning fra cementfabrikker og leverer brændstof med lavt CO2 aftryk.

Et ny forskningssamarbejde skal via pyrolyseteknologi reducere CO2 aftrykket fra flere store industrier og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Teknologien er en videreudvikling af FLSmidths patenterede affaldsbehandlingsreaktor, der allerede i dag kan sikre anvendelsen af en høj mængde af affald som brændsel på cementfabrikker, og som derved kan mindske afhængigheden af fossile brændsler. I det nye projekt CircFuel vil teknologien blive videreudviklet, så det anvendte affald både leverer energi til cementproduktionen og et flydende brændstof med et lavt CO2 aftryk.

”Circfuel projektet sigter mod at bruge cementprocessen til at omdanne organisk affald til værdifulde kulbrinter, der skal bruges som erstatningsbrændstof i transportsektoren. Takket være dette kan affaldsdeponering og forbrænding undgås, udvinding af fossile brændstoffer til transport kan reduceres, og cementfabrikker kan blive en del af den grønne omstilling. Vi er glade for at være en del af et så stort konsortium, og håber at dele resultater meget snart,” udtaler Thomas Petithuguenin, Head of Research and Innovation, Cement, FLSmidth A/S og formand for projektets styregruppe.

Projektsamarbejdet er initieret af FLSmidt og DTU. Projektet ledes af DTU Kemiteknik og består derudover af DTU Management, FLSmidth, Dampskibsselskabet Norden, MAN Energy Solutions SE, Topsøe, Geminor, og Finnsementti Oy.

”Vi ser store muligheder for, at DTU’s viden om pyrolyse og katalyse, som er opbygget igennem mange års forskning, via industrisamarbejdet i dette projekt kan nyttiggøres i en teknologi, som kan blive udbredt globalt,” udtaler Peter Arendt Jensen, Seniorforsker ved DTU Kemiteknik og projektleder på CircFuel projektet.

Udvikling af teknologien

I projektet vil der blive udført en videreudvikling af FLSmidths reaktor der er baseret på såkaldt pyrolyse, hvor fast affald omsættes til gas, væske og en koksrest. Teknologien vil blive videreudviklet med henblik på at få en høj produktion af flydende brændsel, og forskellige teknologier til opgradering af væskens brændselsegenskaber vil blive undersøgt.

Anvendelse af det flydende pyrolyseprodukt vil blive undersøgt via tre forskellige procesruter. Dette inkluderer direkte anvendelse af det flydende brændsel, en delvis katalytisk opgradering placeret på cementanlægget og en ekstern fuld hydrogenering af pyrolyseolien.

Forskellige anvendelser af pyrolyseolieprodukterne vil også blive undersøgt. Dette inkluderer anvendelse direkte på cementfabrikken, anvendelse som skibsbrændstof og som fødestrøm til raffinaderier, hvorved der kan tilvejebringes brændstoffer til sektorer som tung trafik og flybrændstoffer.

Markedsføring

Der sigtes mod i projektets slutfase at markedsføre teknologien globalt til cementfabrikker. Der tilvejebringes herved en teknologi, der kan formindske CO2 emissionen og forbedre driftsøkonomien på cementanlæg, formindske affaldsdeponi specielt i udviklingslande og formindske brugen af fossile brændstoffer i marinesektoren.

 

Om partnerne

 • FLSmidth A/S står for videreudvikling af cement pyrolyse systemet og vil markedsføre teknologien globalt til cementfabrikker.

 • Topsøe A/S står for videreudvikling og optimering af pyrolyseolie hydrogeneringsteknologien og vil kunne levere katalyse systemer og proces design for hydrogenering af FLS’s pyrolyse produkter.

 • MAN Energy Solutions SE vil udføre forsøg på en stor to-takts motor med brændstoffer, hvor resultaterne vil kunne støtte bestræbelserne for at få reglerne for anvendelse af andet end fossile brændsler i marinesektoren gjort operative.

 • Dampskibsselskabet Norden A/S vil udføre en undersøgelse af lagringsforholdene for pyrolyseolie på skibe, og projektet vil støtte Norden’s bestræbelser på at anvende ikke fossile brændsler på deres skibe.

 • Geminor leverer affaldsprøver til forsøgene, samt input omkring markedsforhold og egenskaber af den internationalt handlede affald. Projektet støtter også Geminor’s arbejde med at genanvende affald og undgå deponi.

 • Finnsementti leverer ekspertise med hensyn til integration af teknologien på en cementfabrik. Projektet giver Finsementti grundlaget for at beslutte, om de vil anvende teknologien.

 • På DTU deltager institutterne DTU Kemiteknik og DTU Management. Kemiteknik har ansvaret for projektledelsen og står for udførelse af forskning, der støtter udviklingen af teknologien til affalds pyrolyse og opgradering af de dannede væske produkter. DTU Management vil udføre LCA (Life Cycle Assessment) analyser og lave en tekno-økonomisk analyse af konceptet.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.