Foto af Christian Ove Carlsson

Nyt forskningscenter vil forbedre industriens processer og udstyr

mandag 21 mar 16
|
af Lotte Grandorf

Kontakt

Brit Bille Albrektsen
AC-Fuldmægtig
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 10 66

PILOT PLANT's hovedaktiviteter

 • PILOT PLANT's eksperimenterende processaktiviteter i stor skala vil blive udført med et stærkt fokus på industriel praksis.
 • Hovedaktiviteterne indeholder enhedsoperationer, reaktionskonstruktion, proceskontrol, proces- og anlægsdesign, instrumentation, automation og industriel målingsteknologi, opskalering og nedskalering samt batch- versus kontinuerlige processer.
 • Specielle fokusområder er fermentering hovedsageligt fra et processynspunkt samt partikelteknologi.

Tekniske kompetencer

 • Designe og bygge anlæg i stor skala
 • Enhedsoperationer
 • Industrielle kemiske processer
 • Erfaring med løsning af praktiske procesproblemer
 • Projektledelse
 • Anlægssikkerhed
 • GMP (Good Manufacturing Practice)
 • Bred kontakt til industri

Et nyt forskningscenter har set dagens lys på DTU Kemiteknik. Centeret med det sigende navn PILOT PLANT skal forske og undervise i eksperimenterende design processer og udstyr - og det er godt nyt for både studerende, forskere og virksomheder.

Når en ny medicin bliver opfundet, eller en ny metode til at lave biomasse om til kemikalier, materialer og energi ser dagens lys, er det resultatet af en proces. Processen er som regel meget kompliceret og består af mange enhedsoperationer og reaktioner, der hver især spiller en vigtig rolle i sammensætningen af de perfekte forhold for processen.

I forbindelse med fødevarer og lægemidler for eksempel er driftsikkerheden altafgørende, da selv den mindste ændring i processen kan udgøre en fare for forbrugeren. Samtidig er sikkerheden i produktionen vital for at undgå, at anlægsarbejdere og miljøet tager skade.

DTU Kemiteknik har derfor etableret et nyt forskningscenter, PILOT PLANT, der har til formål at forbedre disse processer ved at give studerende, forskere og virksomheder en mulighed for at afprøve dem under autentiske forhold i forsøgsanlæg.

Et avanceret forsøgsanlæg

Mens forskningscentret er nyt, forholder det sig dog anderledes med det forsøgsanlæg, det opererer i. Faktisk er anlægget resultatet af en lang strategisk proces. DTU Kemiteknik har i mange år investeret i udviklingen af dets pilotskalafaciliteter med det nyeste og mest avancerede udstyr.

"Mens andre universiteter har skåret ned på deres investeringer i forsøgsanlæg, har vi øget vores indsats, og det betyder, at vi i dag har nogle ret unikke faciliteter - og storskalafaciliteterne er virkelig påkrævede", siger Lars Kiørboe, leder af det nye forskningscenter.

"For mange idéer når aldrig ud over laboratoriestadiet på grund af praktiske problemer forbundet med opskalering og implementering i fuld skala. Mange processer bliver ikke implementeret optimalt på grund af en mangel på know-how", fortsætter han.

Mere konkurrencedygtige partnere

Ifølge Lars Kiørboe kan små og mellemstore virksomheder også drage nytte af det nye forskningscenter, da de ofte mangler muligheden for at etablere nye forsøgsanlæg, når de skal afprøve en ny proces. På PILOT PLANT-forskningcentret får virksomhederne adgang til en bred vifte af enheder og eksperter.

Ved at tilbyde adgang til forskningsfaciliteter og ekspertviden om industrielle processer sigter det nye forskningscenter efter at forbedre DTU Kemitekniks partneres positioner på markedet.

"Vores forskning er rettet mod at forbedre eksisterende industriprocesser ved at gøre dem mere effektive, billigere og ikke mindst grønnere. På den måde håber vi at bidrage til at gøre vores partnere i industrien mere konkurrencedygtige", siger Lars Kiørboe.

Fra teori til praksis

Ifølge centerlederen, der sammen med sit hold af kollegaer fra PILOT PLANT afholder kurser i enhedsoperationer, er industriens konkurrencedygtighed ikke kun et resultat af forskning i processer -processerne skal ligeledes fungere ordentligt. Det kræver blandt andet uddannelse af kompetente ingeniører, der ikke er notorisk bundet til deres skriveborde.

Derfor har de kurser, der afholdes på PILOT PLANT, et stærkt fokus på praktisk anvendelse. Formålet med kurserne er desuden at sikre, at kommende ingeniører har den nødvendige praktiske baggrund i forhold til viden om, hvordan processer er forbundet, hvordan man designer og bygger procesanlæg, og hvordan man selv arbejder med store anlæg.

"Det er kombinationen af teori og praksis, der gør en stor forskel, fordi de ingeniører, vi uddanner, er klar til at gå direkte til arbejdet. Det vil være en stor fordel for virksomheder nu og i fremtiden", siger Lars Kiørboe.

Aktuelle projekter

PILOT PLANT's projektportefølje inkluderer på nuværende tidspunkt deltagelse i projekter om - for eksempel - mikrobiel omdannelse af slagteriaffald, fermentering af syntesegas og downstream-behandling af væskens produkter samt fermenteringseksperimenter for den nye bio-tech-klynge BIOPRO.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.