Opstilling hos Umicore Danmark som Steen bruger til aktivitetsmålinger på granulerede katalysatorer (fixed bed). Foto: Umicore Denmark ApS

Ph.d.-interview: Farlige NOx-gasser skal fjernes fra skibsindustrien

mandag 10 dec 18
|

Steen Riis Christensen er én af de mange ph.d.-studerende, som hvert år dimitterer fra DTU Kemiteknik. Vi interviewede ham omkring hans projekt “Selective Catalytic Reduction of NOx on ships”.

På DTU Kemiteknik er vi stolte over vores ph.d.-studerende. Vi talte med Steen Riis Christensen, som for nyligt færdiggjorde sin ph.d., omkring hans forskningsprojekt.

Hvad er essensen af din ph.d.?
Min Ph.d. omhandler forskning inden for røggasrensning til store diesel motorer på skibe, nærmere bestemt, fjernelse af de farlige gasser nitrogen oxid og nitrogen dioxid fælles omtalt som NOx. NOx kan fx fjernes ved hjælp af teknologien selektiv katalytisk reduktion (SCR) ved brug af en vanadiumbaseret katalysatorer. SCR er en velkendt teknologi, som har været brugt i mange år til at fjerne NOx fra forbrændingsanlæg og store kemiske anlæg såsom olieraffinaderier og cementindustrien. Det nye ved brugen af SCR på skibe er, at den katalytiske reaktor skal placeres før turboladeren på de store totaktsmotorer for at opnå tilstrækkelig temperaturer for at fungere under de høje svovlkoncentrationer, som er til stede på et skib. Denne placering af reaktoren medfører også et forøget tryk på op til 5 bar, som havde en ukendt påvirkning på SCR kemien.

Hvad fandt du af?
Ved brug af kommercielle katalysatorer under tryk på op til 5 bar har vi kunne måle, at selve reaktionerne bag NOx-fjernelse ikke påvirkes af det forøgede tryk. Dette betyder også at tidligere bestemt kinetik, målt ved atmosfære tryk, også kan bruges ved det øgede tryk på op til 5 bar. Ved et øget tryk vil røggassen fylde mindre, og derfor vil opholdstiden i katalysatoren også være længere, hvilket betyder en øget omsætning ved øget tryk. Man kan derfor installere et mindre volumen af katalysator, hvis reaktoren opereres ved et højere tryk.

Hvad kan din forskning komme til at betyde for samfundet?
Alle skibe der er bygget efter 1. januar 2016 skal overholde nye lovkrav og udlede 80% mindre NOx i forhold til, hvad de tidligere har fået lov til at udlede. Dette kræver en stabil og sikker løsning, og SCR-teknologien er en af de mulige løsninger. Forhåbentligt kan vores forskning være med til at bane vej for en grønnere skibsdrift og dermed et bedre miljø.

Hvad fik dig til at ansøge om en ph.d.-stilling hos DTU Kemiteknik?
Jeg har læst både min bachelor og master her på DTU, og skrev mit speciale på DTU kemiteknik med fokus på SCR til biler, i samarbejde med Anker Degn Jensen og Brian Brun Hansen. Jeg var ret glad for måden, et speciale forløber på mht. arbejdsformen og vejledningen. Så da jeg så, at Anker og Brian søgte en ph.d.-studerende omkring SCR til skibe, fandt jeg det helt naturligt at skrive en ansøgning.

Hvad bringer fremtiden for dig?
Efter afslutningen af min ph.d. havde jeg lyst til at prøve livet ”på den anden siden” og er derfor startet i det private. Jeg arbejder i dag som forskningsingeniør hos Umicore Denmark, i deres afdeling for stationær DeNOx, hvor jeg fortsat skal forske i SCR katalysatorer. Umicore Denmark var også partner i min ph.d., og det er deres katalysatorer, jeg har forsket på de sidste par år. Derfor er det fedt at kunne fortsætte og bygge videre på den viden, jeg har skabt i løbet af min ph.d.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.