Praktikvejledning

Kortfattet vejledning for Ingeniørpraktik til vejledere og studerende Diplom Kemi, DTU.
 1. Et eller to semestre inden praktikopholdet gennemføres deltager den studerende i et orienterende praktikmøde på DTU (annonceres på kursets hjemmeside i god tid). De praktiske aspekter af praktikopholdet skitseres af praktikkoordinatoren. Alle relevante oplysninger kan til enhver tid læses på kursets hjemmeside (se webadresse nedenfor).
 2. Praktikanten finder selv en praktikplads under de retningslinjer, som angives på praktikmødet og på kursets hjemmeside. Praktikanten kan deltage i DTU Karrierecentrets kurser. Bemærk at praktikophold på universiteter ikke er tilladt, hverken i Danmark eller i udlandet.
 3. Praktikanten finder selv en relevant DTU-vejleder evt. med hjælp fra praktikkoordinatoren og de øvrige kontaktpersoner på DTU Bioengineering, DTU Bioinformatik og DTU Kemi.
 4. Virksomheden kommer med et forslag til praktikopgave (halv sides beskrivelse) og virksomhedsvejleder og forslaget diskuteres med DTU-vejlederen, som her har mulighed for at komme med input. DTU-vejlederen godkender projektbeskrivelsen.
 5. Praktikanten sørger for udarbejdelse af en KONTRAKT FOR INGENIØRPRAKTIK (findes på praktikkens hjemmeside) og får den underskrevet af virksomheden og DTU-vejlederen. Efterfølgende afleveres/sendes den til Anne Helene Juul (senest ved semesterstart). På DTU-KT står Anne Helene Juul for at indberette detaljer om praktikopholdet i den centrale projektbase via projektindberetningssystemet i DTU Inside (den studerende skal dermed ikke tilmelde sig kurset på sædvanlig vis).
  DTU-vejledere på andre øvrige institutter bedes rette henvendelse om indberetning og karaktergivning til:
  DTU Kemi: Mette Christine Møller, mcmo@kemi.dtu.dk
  DTU Bioengineering: Birgitte Karsbøl, bk@bio.dtu.dk
  DTU FOOD: Else Tranholm Mortensen, etmo@food.dtu.dk 
 6. Praktikopholdet gennemføres. Sidste arbejdsdag kan ses på forsiden af praktikhjemmesiden. Praktikanten har derefter yderligere to uger til at færdiggøre praktikrapporten.
 7. Praktikanten afleverer sin praktikrapport til virksomhed og DTU-vejleder (både elektronisk og i en printet udgave). 
 8. Praktikanten sender/afleverer et evalueringsskema (se kursets hjemmeside) til Anne Helene Juul.
 9. DTU-vejlederen retter/kommenterer rapporten og sørger for at indberette om den er bestået eller ikke bestået. Indberetningen sker via DTU Inside på samme måde som for et eksamensprojekt (BE=bestået, IB=ikke bestået). Fristen for indberetning af karakteren er senest 20 arbejdsdage efter afleveringsdatoen for praktikrapporten. 
 10. DTU-vejlederen udfylder evalueringsskema om praktikforløbet og sender/afleverer dette til Anne Helene Juul. 

Praktikkens hjemmeside:

www.kt.dtu.dk/uddannelse/diplom_kemi_praktik

Praktikkordinator:       Praktikadministration: 

 Lektor Søren Kiil

 Institut for Kemiteknik, DTU

Bygning 229, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 4525 2827,

email: sk@kt.dtu.dk

 

 Sekretær Anne Helene Juul

 Institut for Kemiteknik, DTU

 Bygning 228A, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 4525 2836,

 email: ahj@kt.dtu.dk

                                                                                 

                                                                                      

                                                                 

                                                              

                                                          

Praktikkoordinator

Søren Kiil
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 28 27

Praktikadministration

Anne Helene Juul
Studiesekretær
DTU Kemiteknik
45 25 28 36