Studienævn

Studienævnet har ansvar for instituttets kurser, herunder indhold, afholdelse og eksamen - samt evaluering af undervisningen.

Studienævnet består af valgte repræsentanter fra det videnskabelige personale heri undervisere samt studerende og formanden vælges blandt det videnskabelige personale.Studienævnet består af: 

Administration


Medlemmer af faculty

Suppleanter for faculty

Observatør – faculty

Studerende

Formand

Anker Degn Jensen
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 41

Studienævnssekretær

Anne Helene Juul
Studiesekretær
DTU Kemiteknik
45 25 28 36