PILOT PLANT

I PILOT PLANT er vores hovedaktiviteter baseret på vejen fra laboratorie-skala til pilot-skala, der igennem forsøgsprocesser altid har et stærkt fokus på industriel praksis.

Om os

I PILOT PLANT er vores ekspertise koncentreret omkring kemiske enhedsoperationer, reaktionsteknik, processtyring, proces- og anlægsdesign, instrumentation, konstruktionsmaterialer, automation og industriel målingsteknik, men vi arbejder også inden for områder som scale-up og scale-down og batch kontra kontinuerte processer. Særlige fokusområder er fermentering hovedsageligt fra en process-synsvinkel og partikelteknologi.


Vores forskning

Vores forskningsområder er fermentering, omdannelse af biomasser i form af animalske restprodukter, biogas og de dertilhørende procesanlæg og industrielle procesforhold.

Vi har en særlig viden inden for:

  • Design og opførelse af stor-skala-anlæg
  • Enhedsoperationer (teori og praksis)
  • Industrielle kemiske processer (udformning/design af hele processen)
  • Driftserfaring
  • Projektledelse
  • Design af forsøg og forsøgsprogrammer
  • Anlægssikkerhed
  • Good Manufacturing Practice (GMP)

Historie

Vi åbnede dørene til vores forskningscenter i efteråret 2015. Læs artiklen "Nyt forskningscenter vil forbedre industriens processer og udstyr" for mere information.

 

Kontakt

Steen Larsen
Chefkonsulent
DTU Kemiteknik
45 25 28 04