AT CERE

I AT CERE er det vores mål at være med til at løse de udfordringer nutidens olie, kemi, materiale – og biotekniske industri står overfor gennem indsigt, innovative forskningsresultater og det højeste niveau af international forskning og ekspertise.

Om os

AT CERE står for Applied Thermodynamics – Centre for Energy Resources Engineering. Det er et forskningscenter, som er en del af DTU’s Institut for Kemiteknik, og har fokus på anvendt termodynamik og matematisk modellering.

Derudover er vi en del af et større forskningscenter, CERE, som går på tværs af 5 institutter, og som er Danmarks ledende forskningscenter inden for Petroleum Engineering, herunder øget olieudvinding, sikring af flow i brønd, CO2-indfangning og – lagring samt olierelateret geoteknik og geologi. AT CERE og CERE har et fælles konsortium med 30 medlemsvirksomheder fra hele verden.

Forskning

AT CERE er en dynamisk forskningsgruppe med international anerkendelse inden for:

  • Anvendt termodynamik
  • Transportprocesser
  • Matematisk modellering

Vi er dedikeret til at udføre eksperimentel og teoretisk forskning af høj kvalitet med international gennemslagskraft, hvortil vi ofte kombinerer de ovenstående discipliner i større projekter af interesse for kemi- og bioteknik.

Historie

AT CERE har eksisteret i forskellige konstellationer i mere end 30 år – først som center i anvendt termodynamik og senere hen i 1987 i form af det kemitekniske forskningscenter, IVC-SEP. Det blev etableret i starten af 1980’erne af Professor Aage Fredenslund, hvorefter Professor, Erling Stenby i 1994 overtog ledelsesposten. Siden 2009 har AT CERE’s aktiviteter været forbundet med DTU’s tvær-institutionelle satsning CERE.

Kontakt os

Vi er altid interesseret i at tale om mulige forskningssamarbejder, så du er velkommen til at kontakte CERE's Centerleder, Professor Georgios Kontogeorgis.

For more information, besøg CERE's hjemmeside.

click here

Overvejer du at tage en ph.d. hos AT Cere? Er du nysgerrig omkring, hvad vores ph.d.-studerende forsker i?

 

Se nogle videoer, som vores studerende har lavet.

 

Kontakt

Georgios Kontogeorgis
Professor
DTU Kemiteknik
45 25 28 59