CHEC

CHEC Forskningscentret fokuserer på anvendelsen af kemitekniske principper i forbrændingsprocesser, forgasning, katalyse, kontinuert produktion af lægemidler, avanceret måleteknologi samt kontrol af skadelige emissioner. Vores primære fagområder er kemisk reaktionsteknik og transportfænomener.

Om os

Vores hovedformål er at assistere industrien og de offentlige myndigheder med at udvælge, udvikle, designe og drive effektive processer, der har stort udbytte af de ønskede produkter med samtidig lav belastning af miljøet. Trin for trin har CHEC konsolideret dets industrielle netværk og forbindelse til internationale anerkendte virksomheder og universiteter. Det stærke samarbejde med danske såvel som internationale universiteter og med industrien har været et vigtigt element i CHEC’s aktiviteter og været medvirkende til at kunne levere forskning der har både international og praktisk gennemslagskraft. 

 

Forskning

Vores hovedområde er inden for kemisk reaktionsteknik og transportfænomener og dækker teoretisk modellering baseret på eksperimenter i laboratorie-reaktorer, pilot anlæg samt industrielle fuldskala produktionsanlæg.

I tæt samarbejde med industrien forsker vi i:
  
• Forbrænding, forgasning og pyrolyse
• Kontrol af skadelig emission højtemperaturprocesser
• Uorganisk kemi i forbrændings- og relaterede processer
• Optisk diagnostik
• Kontinuert produktion af medicinalvarer
• Katalyse

 

Historie

CHEC blev etableret i 1987 med det oprindelige formål at anvende kemitekniske principper til at støtte kraftværksindustriens indsats for at skabe mere miljøvenlige processer. Mere specifikt ønskede vi at opbygge en basisviden for at støtte implementeringen af afsvovlingsprocesser og lav-NOx teknologier til kulbaserede kraftværker. I de tidlige 90’ere begyndte vi at forske inden for bæredygtig brug af biomasse og affald i termiske processer. I 2012 indlejredes Biomasse Forgasningsgruppen på DTU Risø (tidligere ved DTU Mekanik) i CHEC. I dag er vores center vokset med en ny række forskningsområder som nævnt ovenfor og vi er 70 medarbejdere, herunder lærerstab, forskere (ph.d.-studerende, postdocs og senior forskere), teknikere og administrativt personale såvel som mange studerende.

Kontakt os

Vi er altid interesseret i at tale om mulige forskningssamarbejder, så du er velkommen til at kontakte Centerleder, Professor Kim Dam-Johansen.

 

click here

Overvejer du at tage en ph.d. hos CHEC? Er du nysgerrig omkring, hvad vores ph.d.-studerende forsker i?

 

Se nogle videoer, som vores studerende har lavet.


Kontakt

Kim Dam-Johansen
Professor, Institutdirektør
DTU Kemiteknik
45 25 28 45